Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Informacijski sistemi za vodne vire in varstvo pred naravnimi nesrečami v Alpah v izgradnji

31.07.2003 / alpMedia
Bavarska deželna zveza za varstvo ptic (LBV) že od maja meseca pripravlja izgradnjo interaktivnega informacijskega sistema za vodne vire v alpskem prostoru, ki naj bi pripomogel k varstvu in ohranitvi teh občutljivih življenjskih prostorov.
Image caption:
Izrez karte informacijskega sistema za varstvo pred naravnimi nesrecami na obmocju Alp
Cilj tega projekta je združiti obstoječe opazovalne sisteme in metode ter jih objaviti na svetovnem spletu, da so tako na razpolago tudi za javnost. Registrirani uporabniki bodo lahko v sistem sami vstavljali podatke, kot so nahajališča določenih živalskih in rastlinskih vrst, ali informacije o dejavnostih na tem področju. LBV tako spodbuja aktivno sodelovanje javnosti na tem področju.
Vir in nadaljnje informacije na spletnem naslovu: www.lbv.de/neuesdir/quellenschutz/alpen.htm (de), www.swissre.com/INTERNET/pwswpspr.nsf (en)
V okviru prireditve "RisikoDialog" pa so pred kratkim predstavili bavarski informacijski sistem na področju varstva pred naravnimi nesrečami v Alpah (IAN). Bavarski okoljski minister Werner Schnappauf je ob tej priložnosti pozval k razširitvi tega sistema na celotno alpsko območje in razglasitvi ogroženih območij za posebne varstvene cone, na katerih gradnja novih objektov ne bi smela biti dovoljena. Sistem IAN, ki so ga izdelali pristojni strokovni organi, je namenjen obveščanju javnosti prek svetovnega spleta o ogroženosti določenega območja zaradi plazov, blatnih plazov, padajočega kamenja itd.. Vsak naj bi v okviru lastne odgovornosti pripomogel k zmanjšanju tovrstne ogroženosti. 43 % površine bavarskega alpskega prostora ima status omenjenih "prepovedanih con" (Tabuzone).
Vir in nadaljnje informacije na spletnem naslovu: www.bayern.de/lfw/daten/ian/welcome.htm (de)