Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Projekt recharge.green želi povezati energijo z naravo

23.01.2013
Pregradni zidovi, vetrnice, plantaže gozdnega drevja: med proizvodnjo energije in varstvom narave se pogosto pojavlja navzkrižje interesov. Z vsealpskim projektom recharge.green pri katerem sodelujejo tudi alpska mesta leta pa naj bi pokrajina dobila svojo vrednost. Bo to rešilo nastalo dilemo?
Image caption:
V okviru projekta recharge.green bo 15 partnerjev razvilo strategije, s katerimi bo mogoče proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije združiti z varstvom narave.
Gozdovi, reke, gore in močno sončno sevanje v Alpah predstavljajo dobre pogoje za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, s čimer prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Hkrati so Alpe edinstven življenjski prostor za živali in rastline. Ekonomske učinke proizvodnje energije iz obnovljivih virov je mogoče oceniti, medtem ko ekološke in družbene učinke težko izmerimo. To neravnovesje vodi do navzkrižja interesov med okoljevarstveniki in proizvajalci energije.
Projekt "recharge.green - v ravnotežju med energijo in naravo v Alpah" želi rešiti ta konflikt. Prepričanje, da so biotska raznovrstnost in obnovljivi viri energije pomembni za visoko kakovost življenja v Alpah, je združilo 15 partnerjev iz vseh alpskih držav iz različnih področij. Društvo Alpsko mesto leta ima pri projektu status opazovalca. Projektni partnerji in alpska mesta si redno izmenjujejo informacije; tako bodo na eni od skupščin članov med drugim predstavljeni rezultati projekta recharge.green. Ta se bo uradno končal z mednarodno konferenco spomladi 2015 v Bad Reichenhallu, alpskem mestu leta 2001.
Projektni partnerji bodo v prihodnjih treh letih pripravili strategije, razvili modele za oceno koristi in stroškov proizvodnje obnovljivih virov energije ter preskusili izvedljivost izdelanih instrumentov za ocenjevanje pokrajine z energijskega, ekološkega in družbenega vidika v štirih pilotnih regijah: ena od njih je Bavarska, kamor sodita alpski mesti leta Bad Reichenhall in Sonthofen, druga pilotna regija pa je Triglavski narodni park, nedaleč od Idrije, ki je naziv alpskega mesta leta prejela leta 2011.
Z rezultati projekta recharge.green naj bi župani, predstavniki občine in sodelavci v občinski upravi lažje sprejemali odločitve v zvezi s problematiko rabe tal za namene proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije ali naravovarstvene namene.
Projekt recharge.green v večjem delu financira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru programa teritorialnega sodelovanja Obmčje Alp.

Viri in več informacij na: www.recharge-green.eu, www.alpenstaedte.org/sl/projekti/ , www.cipra.org/sl/alpmedia/novosti-sl/4778/
shranjeno pod: Obnovljivi viri energije