Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Usklajeno upravljanje vodá

13.07.2012 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Voda je last vseh in nikogar. Da bi preprečili konflikte, ki nastajajo pri porazdelitvi in izkoriščanju tega naravnega vira, so se akterji v Franciji s sklenitvijo posebne pogodbe dogovorili za usklajeno delovanje. To sedaj velja tudi za Annecyjsko jezero in porečje reke Fier.
Image caption:
Raba vode iz jezera Annecy je pogodbeno urejena. © JM Favre / OZ Images
Annecy, ki leži ob istoimenskem jezeru, je preprežen s številnimi kanali. Ti se deloma napajajo z vodo iz Fiera z izvirom na vzhodu v pogorju Aravisa. Reka si s pomočjo več pritokov utira pot skozi dve soteski in središče mesta, nato pa zavije proti zahodu proti Roni.
Izkoriščanje rečne in jezerske vode je porazdeljena nepravično, stanje voda pa se slabša, zato so lokalni akterji leta 2009 sklenili posebno pogodbo, t. i. contrat de bassin, in se s podpisom zavezali k skupnemu upravljanju vodá na porečju Fiera in območju Annecyjskega jezera.
Odbor, t. i. comité de bassin, sestavlja 58 članov s področja upravljanja in rabe vodá. Odbor je pomemben forum za dialog in izmenjavo izkušenj na območju, kjer so pristojnosti razdeljene na različne ravni, področja ukrepanja pa se prekrivajo. Comité de bassin omogoča usklajeno izvajanje postopkov pri skupnem oblikovanju akcijskega programa.

Stalna prizadevanja so nujna
člani odbora imajo pomembno povezovalno vlogo: interesne skupine s svojega področja obveščajo o razpravah in rezultatih, odbor pa seznanjajo s pričakovanji in idejami teh skupin, preizkušajo pa tudi nove oblike sodelovanja javnosti v postopkih odločanja. Manjši operativni odbori, ki lahko delujejo bolj fleksibilno, naj bi za sodelovanje v okviru te pobude pridobivali zainteresirane državljane, ribiče, kmete, obrtnike itd.
Seznam ukrepov, ki je omejen na čas izvajanja projekta, seveda ne zadostuje. Da pa bodo ti ukrepi imeli trajen učinek, je potrebna dolgoročna komunikacijska strategija. Pri tem gre za številne vidike: najprej je treba razviti dinamiko skupnega delovanja, ki bo npr. spodbujala dialog med kmeti, lastniki gozdov, ribiči, upravljavci žičniških naprav in proizvajalci pitne vode. Poleg tega je treba državljane in uporabnike ozaveščati o odgovornem ravnanju z vodo. Eden od primerov za to je ureditev učne poti na pobrežju enega od potokov, na kateri se lahko obiskovalci poučijo, od kod pravzaprav prihaja voda, ki priteče iz domače pipe.

*********************************************

Okvir za delovanje na lokalni ravni
Za porečje Chérana, glavnega pritoka reke Fier, so pred nekaj leti prav tako sklenili pogodbo contrat de bassin, v okviru katere je okoli 4.800 šolarjev na pohodih in predavanjih spoznavalo problematiko vode kot naravnega vira. Postavljena je bila tudi potujoča razstava z naslovom Quel Chéran pour nos enfants? (Kakšno reko Chéran bomo pustili našim otrokom?), katere namen je ozaveščanje otrok in odraslih o pomenu in ohranjanju vodá.
Contrat de bassin daje torej nove spodbude na področju upravljanja vodá, a še vedno ustvarja le okvir, ki določa pogoje za razvoj vodenja (governance) na lokalni ravni. Vsak tovrstni comité de bassin bo zato moral sam poiskati ustrezne instrumente za izvajanje ukrepov.

Vir: Alpe na odru, št. 96 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/4960)