Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Evrovinjeta III: v Alpah brez cestnih pristojbin za tovorna vozila

04.05.2011 / alpMedia
Odbor za promet v Evropskem parlamentu je sprejel osnutek direktive, po kateri naj bi špediterska podjetja na območju EU v prihodnje lahko začela plačevati stroške okoljske škode. Kljub temu pa je za okoljske organizacije omenjeni osnutek še vedno premalo dodelan, predvsem, ko gre za območje Alp.
Kompromisni predlog za evrovinjeto: v Alpah se onesnaževanje okolja zaradi njega ne bo kaj prida zmanjšalo.
Image caption:
Kompromisni predlog za evrovinjeto: v Alpah se onesnaževanje okolja zaradi njega ne bo kaj prida zmanjšalo. © mendyk.net / flickr.com
Kot predvideva omenjeni osnutek novelirane direktive o evrovinjeti, bodo tovorna vozila za uporabo avtocest plačevala cestno pristojbino in poleg tega prvič tudi manjšo takso za kritje eksternih stroškov, ki nastajajo zaradi hrupa in onesnaževanja zraka. Po mnenju okoljevarstvenih organizacij pa ukrepi niso dovolj ambiciozno zastavljeni, poleg tega pa naj bi v njih obstajale številne vrzeli. Občutljiva območja, kot so Alpe, naj bi bila premalo upoštevana, tisti, ki so pogosto na cesti, pa naj bi imeli celo zagotovljene popuste. Za naložbe v alternativne prometne projekte na območju Alp bi bilo sicer na podlagi novelirane direktive mogoče pobirati dodatno takso, stroški za škodo, ki jo povzročata onesnaževanje zraka in hrup, imajo sedaj tudi nekoliko višjo zgornjo mejo kot v ravninskih predelih. V primerjavi z dejanskimi stroški nastale okoljske škode pa to še zdaleč ni dovolj, je prepričana Heike Aghte iz združenja Bündnis LSVA für Europa. Poleg tega je odbor za promet zavrnil multiplikator 5 za stroške zaradi hrupa na gorskih območjih, poslanci pa so zavrnili tudi predlog, da se poleg pristojbin za eksterne stroške lahko zahteva plačilo takse, ko gre za območje Alp kot posebno občutljiv prostor. Takso naj bi plačevali le največji onesnaževalci, in sicer tovorna vozila razreda EURO 0 do 3, ki pa se v Alpah skorajda ne pojavljajo več.
Pa vendarle: "Novelirana direktiva o evrovinjetah bo vsaj pokazala, katere možnosti so izvedljive," pojasnjuje Heike Aghte. Dodatne birokratske ovire, ki bi zelo otežile internalizacijo eksternih stroškov v prometu, so poslanci zavrnili. Tudi za območja, kjer so pogosti prometni zastoji, se lahko zaračunajo stroški zastojev do osem ur. Ti so za 200 odstotkov višji, kot so stroški v času, ko zastojev ni. Navsezadnje bi se morala Komisija EU zavezati, da bo tudi na temo internalizacije stroškov varstva podnebja in izgube biotske raznovrstnosti predlagala ustrezno zakonsko besedilo. Evropski parlament bo o direktivi o cestnini za tovorna vozila glasoval na junijskem plenarnem zasedanju, jeseni pa bo o tem vprašanju ponovno razpravljal Evropski svet.
Vir: www.eu-koordination.de/umweltnews/news (de), www.lsva.eu/EU/110410-vignette-vote.html (de), www.actu-environnement.com/ae/news (fr)