Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Makroregije morajo združevati obstoječe instrumente

07.02.2011 / Claire Simon
Makroregionalni pristop, ki temelji na predlogu Evropske unije, naj bi širšim območjem brez definiranih političnih in upravnih meja pomagal pri premagovanju skupnih izzivov in priložnosti tam, kjer to v okviru klasičnih meddržavnih ali medregionalnih pobud ni mogoče.
Makroregije naj spodbujajo sodelovanje na velikih območjih, tam, kjer le-to v preteklosti ni bilo mogoče.
Image caption:
Makroregije naj spodbujajo sodelovanje na velikih območjih, tam, kjer le-to v preteklosti ni bilo mogoče. © S. Hofschläger / pixelio.de
Pri tem bi bilo treba slediti načelom institucionalne, finančne in zakonodajne nevtralnosti, kar pomeni sodelovanje brez novih institucij, brez novih zakonodajnih aktov in brez dodatnih sredstev. Namen makroregionalnega povezovanja je namreč uporabiti obstoječe instrumente ter možnosti financiranja in sodelovanja, kot obstajajo v okviru evropske okoljske in kohezijske politike, ter nacionalne in meddržavne ureditve. V ta namen bo treba izvajati večsektorski program dela, ki bo zajemal prednostna področja, ukrepe in zgledne projekte.
Evropska komisija namerava skupaj z državami članicami prispevati k strateškemu usklajevanju makroregij. Zelo pomembna je pri tem vključitev vseh vpletenih deležnikov, zato morajo izvajanje programa dela usklajevati nacionalni in regionalni upravni organi sodelujočih držav.

Vir: Alpe na odru, št. 95 (www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/4586)
shranjeno pod: Regionalni razvoj