Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Biotska raznovrstnost v času podnebnih sprememb: upravljanje ali divjina?

01.12.2010 / alpMedia
Danes še ne vemo točno, kateri so konkretni učinki podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost. Verjetno bodo le-ti najbolj opazni pri obnašanju rastlin in živali v Alpah in bodo pri vsaki vrsti drugačni. Življenjski prostor rjavčka (Erebia montana) se bo, denimo, skrčil, medtem ko barjanskega jereba bolj ogroža raba tal kot pa podnebne spremembe.
Življenjski prostor visokogorskih vrst, denimo alpskega oklepa, postaja vedno bolj tesen.
Image caption:
Življenjski prostor visokogorskih vrst, denimo alpskega oklepa, postaja vedno bolj tesen. © apollonio&battista/flickr.
Na vprašanje, kakšne bodo posledice podnebnih sprememb za biotsko pestrost v Alpah, poskušajo upravljavci naravnih parkov odgovoriti v brošuri Biodiversity in time of climate change: management or wilderness? Upravljavci so namreč tisti, od katerih se zahteva, da v času podnebnih sprememb varujejo naravo na zavarovanih območjih. Pa je za to potrebna predvsem divjina ali učinkovito upravljanje? Katere so pri tem prednostne teme? Odgovore boste našli v omenjeni brošuri (v angleškem jeziku) na:
http://fr.alparc.org/ressourcen (en)