Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Na Pohorju ohranjajo planje

01.12.2010 / alpMedia
Sredi oktobra je bila izvedena prostovoljna naravovarstvena akcija čiščenja zaraščajočih travišč na Pohorju zahodno od Rogle. S čiščenjem so udeleženci želeli izboljšati kakovost in obseg travišč - planj, izboljšati lastnosti življenjskega prostora številnim vrstam ptic, omogočiti ekstenzivno kmetijsko pridelavo na območju in ohraniti podobo krajine, ki postaja prepoznana v Slovenskem prostoru in širše.
Več prostora za kulturno pokrajino: čiščenje planj na Pohorju.
Image caption:
Več prostora za kulturno pokrajino: čiščenje planj na Pohorju. © ZRSVN
Varovana območja - območja Natura 2000 so pomemben instrument varstva biotske raznovrstnosti in hkrati predstavljajo velik potencial socialnega in gospodarskega razvoja Slovenije. Pohorje je območje Nature 2000 po direktivi o pticah in po direktivi o habitatih.
V naravovarstveni akciji s kar štiridesetimi udeleženci so poleg prostovoljcev sodelovali tudi delavci Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije, delavci UNIOR d.d. - Program turizem, zaposleni na Občini Zreče in Mislinja.
Akcijo nadaljujejo na območju Jezerskega vrha blizu Ribniške koče in na območju zahodno od Rogle, finančna sredstva za izvedbo je zagotovil Zavod RS za varstvo narave v okviru projekta NATREG, ki spodbuja potenciale narave in zavarovanih območij kot motorjev trajnostnega regionalnega razvoja.
Vir: Bilten e Natura 2000, št. 113 / oktober 2010. Kontakt: [email protected]
shranjeno pod: Kulturna krajina, Krajina