Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Okoljevarstveniki izrazili skrb nad slovensko prometno politiko

09.09.2010 / alpMedia
Okoljske organizacije, združene v Koaliciji za trajnostno prometno politiko, so slovenskemu prometnemu ministru Vlačiču predale sveženj predlogov za trajnostno mobilnost oz. t.i. Teze za trajnostno prometno politiko. Z njim vladi predlagajo bolj enakovredno obravnavo vseh oblik mobilnosti, omejevanje prehoda tovornega prometa preko Slovenije v okviru smernice Eurovignette ter njegov prenos na železnico, upravljanje prometnih tokov na okolju in družbi bolj prijazen način, učinkovit in kakovosten javni potniški promet ter redno spremljanje okoljskih posledic prometa.
Slovenija se duši v pometu: okoljske organizacije od vlade zahtevajo bolj odgovorno prometno politiko
Image caption:
Slovenija se duši v pometu: okoljske organizacije od vlade zahtevajo bolj odgovorno prometno politiko © Dreher / pixelio
Stanje na področju prometa v Sloveniji kaže, da se njegov razvoj odmika od načel trajnostnega razvoja. Država že 15 let okrog 90 % svojih rastočih vlaganj v infrastrukturo usmerja v cestno omrežje, predvsem v gradnjo avtocestnega križa. Železnice so investicijsko zanemarjene, kar še poglablja njihovo nekonkurencnost v primerjavi s cestnimi prevozi, prav tako je avtobusni promet vse bolj nekonkurenčen in neučinkovit.
Vir in informacije: CIPRA Slovenija, Teze: www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-slovenija