Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Alpske regije skupaj proti podnebnim spremembam

13.07.2010 / cc.alps
Jeseni 2010 se začnejo prvi projekti varstva podnebja v okviru čezmejnega programa LEADER, za katerega je dala pobudo CIPRA. Regije iz Avstrije, Nemčije, Italije, Slovenije ter posamezne regije iz Francije in Švice, ki sodelujejo v okviru programa LEADER, so se odločile, da bodo v praksi izvajale trajnostne ukrepe varstva podnebja ter si v obliki delavnic in ekskurzij med seboj izmenjevale znanje in izkušnje.
Regije, ki sodelujejo v okviru programa LEADER, preverjajo, ali njihovi klimatski projekti izpolnjujejo trajnostne zahteve.
Image caption:
Regije, ki sodelujejo v okviru programa LEADER, preverjajo, ali njihovi klimatski projekti izpolnjujejo trajnostne zahteve. © Rita Newman / www.lebensministerium.at
Poglavitne teme, s katerimi se nameravajo partnerske regije ukvarjati v naslednjih treh letih, so obnovljivi viri energije, podnebju prijazna mobilnost, turizem in kmetijstvo. CIPRA omenjeni projekt podpira s posredovanjem osnovnega znanja in izkušenj, pridobljenih v okviru projekta cc.alps: gre za dosjeje cc.alps, t. i. compacts, ki delujejo kot nekakšno sito, s katerim se preverja izpolnjevanje trajnostnih meril za ukrepe varstva podnebja, in vsebujejo seznam z več kot 150 predlaganimi ukrepi. Več o tem na www.cipra.org/cc.alps (sl/de/en/fr/it).
Vir: CIPRA International