Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Ali je trajnostna raba vode iluzija?

07.07.2010 / alpMedia
V Franciji so predstavniki politike, vodnega gospodarstva in varstva okolja podpisali sporazum o trajnostni rabi vodne energije, na podlagi katerega naj bi obstoječe elektrarne postale učinkovitejše, reke pa renaturirane.
Vodna energija prihodnosti: učinkovita raba in renaturirane reke?
Image caption:
Vodna energija prihodnosti: učinkovita raba in renaturirane reke? © Margotte www.flickr.com
Francija namerava do leta 2020 triindvajset odstotkov svojih potreb po energiji pokriti z vodno energijo. Danes ta količina znaša dvanajst odstotkov. O tem, kako je mogoče v praksi trajnostno izkoriščati naravni vir, kot je vodna energija, poteka razprava med politiko, energetiko, ribištvom in varstvom okolja že od leta 2008. Rezultat okrogle mize je dokument Sporazum o trajnostnem razvoju vodne energije v povezavi z renaturacijo vodotokov.
Kot je razvidno iz izjave o nameri, naj bi do leta 2014 izvedli sanacijo zastarelih hidroelektrarn, tako da bi te vendarle izpolnjevale veljavne norme. To tudi pomeni, da mora biti v rekah še vedno zagotovljena tolikšna količina vode, da sta omogočena gibanje in razmnoževanje živih bitij. Druge elektrarne naj bi celo podrli. Þe povzamemo, želijo pogodbenice ublažiti negativne učinke proizvodnje električne energije na okolje, denimo prek raziskovalnega programa Evropska jegulja, ki je na svoji selitvi proti Atlantiku, kjer se razmnožuje, pogosto žrtev turbin elektrarn.
Sporazum ima za organizacijo WWF Francija predvsem simbolično vrednost. Prvič ji je uspelo zbrati vse akterje za eno mizo in razpravljati o tako kontroverzni temi, kot je vodna energija. WWF Francija pozdravlja dejstvo, da so okoljevarstvene organizacije pri tem sodelovale že na začetku projekta. Tako je mogoče doseči soglasje, kar naj bi v prihodnje spodbudilo rabo vodne energije, ki je sprejemljiva za okolje.
France Nature Environnement (FNE) se je okrogle mize sicer udeležila, vendar pa sporazuma ni podpisala. Kritično je ocenila temeljno idejo dokumenta, to je proizvesti še več energije, ne da bi pri tem občutno zmanjšali izpust CO2. "Gradnja 500 do 1000 malih elektrarn ne bo izboljšala državne bilance CO2," je FNE utemeljila svoje stališče. V Franciji naj bi bilo vodnih elektrarn že danes dovolj - skrajna meja je že dosežena.
Viri: www.actu-environnement.com/ae/news (fr), www.journaldelenvironnement.net/article (fr), www.fne.asso.fr/fr (fr)