Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Druge informacije

Novice

Predstavitev strokovnega mnenja o sporu v zvezi s škodo, ki jo v nemških gozdovih povzroča divjad

26.05.2010 / alpMedia
Zvezni urad za varstvo narave, Nemški svet za gozdarstvo in Delovna skupnost za sonaravno gospodarjenje z gozdom so v začetku maja predstavili strokovno mnenje glede spora, do katerega je prišlo zaradi škode, ki jo v nemških gozdovih povzroča divjad. Kot ugotavlja študija, je gostota parkljaste divjadi v večjih predelih nemških gozdov še vedno prevelika, ekološko in predvsem ekonomsko tveganje ter škoda, ki ju povzroča objedanje, podcenjena, kar ovira potrebno obnavljanje gozdnih sestojev.
Spor v zvezi s škodo, ki jo v gozdovih povzroča divjad, je prisoten v večjem delu Nemčije.
Image caption:
Spor v zvezi s škodo, ki jo v gozdovih povzroča divjad, je prisoten v večjem delu Nemčije. © CIPRA International
Poročilo vsebuje tudi nekaj primerov iz nemškega alpskega območja. Vendar pa izvedeniško mnenje ne navaja splošnih razlik med posameznimi regijami.
Cilj treh projektnih partnerjev je pridobiti lovce, da bodo postali odgovorni partnerji lastnikov gozdov in gozdarske stroke. Da bi bilo mogoče še naprej zagotavljati raznolike funkcije gozda, zahtevajo dopolnitev zadevnih pravnih določb. To so zlasti omejitev hranjenja divjadi zgolj na krizna obdobja, odprava vključevanja divjadi, vpletenih v prometne nesreče, v načrte za odstrel, uvedba učinkovitejših načinov lova ter prilagoditev lovne sezone.
Izvedeniško mnenje si lahko preberete/presnamete na www.dfwr.de/download/ (de).
Vir: http://idw-online.de/pages/de/news367789 (de)