Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Ekološka povezanost in zakonodaja: od ovir do instrumentov

26.03.2010 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Cilj projekta ECONNET je ustvariti čim ugodnejše pogoje za vzpostavitev ekološke povezanosti prek alpskega loka in na ta način uresničevati 12. člen Protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju varstva narave: "Pogodbenice bodo sprejele ustrezne ukrepe za povezanost določenih zavarovanih območij, biotopov in drugih zavarovanih ali zavarovanja potrebnih elementov na državni ravni in čezmejno. Pogodbenice se zavezujejo, da bodo usklajevale cilje in ukrepe za čezmejno zavarovana območja."
Image caption:

Pomemben element projekta je tisti del, ki obravnava pravne ovire (poznan tudi kot 6. delovni paket), ki ga vodi italijansko ministrstvo za okolje v sodelovanju z Evropsko akademijo EURAC, regijo Dolina Aoste in CIPRO Francija. V drugem letu izvajanja projekta ECONNET njihovo delo neprekinjeno napreduje.
Poglavitni cilj tega elementa je oceniti pravne pogoje za vzpostavitev ekološke povezanosti v različnih alpskih državah, zbrati primere in predlagati primere dobre prakse (kot je npr. Evropska skupina za ozemeljsko sodelovanje (EGTC), ki je nov instrument Evropske unije), da bi vzpostavili čezmejne povezave med zavarovanimi območji EU in s tem olajšali selitve prosto živečih živali in jih ohranili.
Tako na primer strokovnjaki EURAC, inovativnega inštituta za uporabne raziskave, ki ima sedež sredi alpskega loka, in regije Dolina Aoste izvajajo primerjalno analizo pravnih pogojev za vzpostavitev ekološke povezanosti v vseh alpskih državah; začeli so jo v Franciji in Italiji, da bi ocenili sedanje razmere in izdelali ustrezno metodologijo, ki bi jo lahko uporabljali tudi drugod.
Razen tega projektni partnerji, ki sodelujejo pri tem delu projekta, analizirajo pravni položaj pilotnih regij projekta ECONNET, od katerih so številne tudi čezmejne. CIPRA bo 6. maja v Grenoblu/F organizirala delavnico, ki bo posebej posvečena pilotnim regijam. To bo nadaljevanje prejšnje delavnice o čezmejnem sodelovanju med zavarovanimi območji, ki je bila 19. aprila 2009 v Domodossoli/I in sta jo organizirala italijansko okoljsko ministrstvo in EURAC. Delavnica bo tudi priložnost za razpravo o vmesnih rezultatih ankete, pri kateri so sodelovale vse pilotne regije.
Omenjena delavnica bo tudi priložnost za deležnike, ki sodelujejo pri vzpostavitvi Alpske ekološke mreže, da se seznanijo in razpravljajo o pravnih vidikih tega skupnega projekta. Rezultati delavnic in analiz, ki trenutno potekajo, bodo predstavljeni v zaključnem poročilu, ki bo predloženo na zaključni konferenci o ekološki povezanosti in zakonodaji decembra 2010 v Aosti v Italiji.
Upamo, da bo do takrat ta element projekta pripomogel k večji ozaveščenosti vseh sodelujočih deležni kov in olajšal usklajeno upravljanje čezmejnih koridorjev, nazadnje pa preoblikoval dojemanje zakona tako, da se bo to od ovire spremenilo v instrument ukrepanja.
Več informacij o ECONNECT-u: www.econnectproject.eu