Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Trezna glava v topli gredi: intervju z nagrajencem projekta cc.alps

23.03.2010 / cc.alps
"Vsak želi prispevati svoj delež!" CIPRA je v okviru natečaja cc.alps 6. novembra 2008 podelila nagrade za sedem primerov izvajanja najboljših ukrepov. Eno od treh glavnih nagrad je za svoje delovanje na področju energijske učinkovitosti prejela občina Wildpoldsried (Allgäu). Andrea Skiba iz projektne skupine cc.alps se je o doseženem uspehu pogovarjala z Arnom Zengerlejem, županom Wildpoldsrieda.
Arno Zengerle, župan Wildpoldsrieda, je svojo občino popeljal na trajnostno energijsko pot.
Image caption:
Arno Zengerle, župan Wildpoldsrieda, je svojo občino popeljal na trajnostno energijsko pot. © Občina Wildpoldsried
Lesna gradnja je eden izmed treh stebrov, na katerem temelji uspešna energetska zasnova občine Wildpoldsried.
Image caption:
Lesna gradnja je eden izmed treh stebrov, na katerem temelji uspešna energetska zasnova občine Wildpoldsried. © 2000 Občina Wildpoldsried
Najprej nagrada cc.alps, sedaj še nemška solarna nagrada 2009. Kako občini Wildpoldsried uspeva dobiti tako številna priznanja?
Kar se tiče proizvodnje energije iz obnovljivih virov in varčevanja z energijo na področju lesne gradnje, pa tudi na področju varstva voda, smo že zelo daleč. Tudi s kandidaturo za evropsko nagrado za energijo European Energy Award smo dosegli zelo visoko število točk in si jih bomo prizadevali še povečati.

Kaj vam je omogočila nagrada natečaja cc.alps?
Nagrado bi želeli uporabiti za poskusno posaditev hitro rastočih vrst lesa. V tem poskusnem nasadu bi potem izvajali raziskave o vplivih gnojenja z blatom iz čistilnih naprav na rast hitro rastočih energijsko učinkovitih vrst lesa in na kakovost tal. Pri tem bi sodelovali z visoko šolo in na tej podlagi pridobili dolgoročnejše informacije. Eno napravo za pozemljitev blata iz čistilnih naprav že imamo, a radi bi storili korak naprej in s pomočjo poskusnega nasada preverili, ali je mogoče tudi na področju blata iz čistilnih naprav ekološki krogotok spet skleniti.

Ali nagrade prepričajo tudi sosede, da se tudi oni lotijo podobnih projektov?
Morda ne ravno neposredni sosedje, ampak številne druge občine. K meni prihajajo župani s svojimi svetniki. Izmenjava ima velik učinek, saj naši projekti niso zgolj vizije, ampak so že vsi izvedeni in ekonomsko uspešni.

Pa je bilo na začetku težko prebivalce Wildpoldsrieda navdušiti za vaše vizije?
Saj to ni le "moja" vizija. Od začetka devetdesetih let smo zagotovo imeli deset ljudi, ki so se ukvarjali s to temo. Prebivalci so bili vsaj na začetku dojemljivi za ideje. Sedaj prevladuje vzdušje, ko vsak želi nekaj prispevati v kakršni koli obliki. Sedaj je enostavno lastno črpalko za ogrevanje zamenjati z visoko učinkovito črpalko, da bi s tem privarčevali 80 % električne energije ali pa se priključiti na vaški sistem ogrevanja ali pa na svojo streho namestiti solarni sistem. Vsakdo želi pravzaprav prispevati svoj delež.

Do leta 2020 nameravate lokalne potrebe po energiji v celoti pokriti v bilanci z obnovljivimi viri energije? Je to izvedljivo?
Seveda, brez težav. Trenutno, torej konec leta 2008, je bilo že 285 % naše celotne porabe električne energije proizvedenih iz obnovljivih virov. Domnevamo, da bomo v dveh letih iz obnovljivih virov energije proizvedli 500 % naše porabe električne energije. Delež, ki ga proizvajamo, je visok, ne moremo pa ga še kvantificirati. Ne moremo izključiti možnosti, da bomo cilj dosegli v dveh letih.

Kaj svetujete drugim županom, ki želijo ubrati enako pot?
Veliko naj se informirajo. Obstajajo nekatere občine, ki so zelo napredne na področju energije - na internetu si je mogoče ogledati, kaj vse so že uspele narediti. Začeti je treba z manjšimi ukrepi in jih uspešno pripeljati do konca, nato z lastnimi objekti prevzeti zgledno vlogo pri zadevah, povezanih z energijsko učinkovitostjo in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Ustanoviti je treba skupino za energijo in sčasoma bodo zadeve stekle same od sebe.

Informacije o projektu:
- Država: Nemčija
- Začetek: 1. 1. 1999
- Zasnova temelji na treh stebrih:
o 1. proizvodnja energije iz obnovljivih virov in varčevanje z energijo,
o 2. največja možna raba lesa kot ekološkega gradiva pri izvajanju gradbenih ukrepov,
o 3. varstvo zalog nadzemne in podzemne vode in ekološko čiščenje odpadnih voda.
- Občina na trajnostni način proizvaja že več kot 250 % svojih potreb po električni energiji.
- Vzpostavitev ogrevalnega sistema za lokalno skupnost (ogrevanje na pelete) je mogoče letno privarčevati 470 ton CO².
- Pozitivno ravnanje občine na področju rabe energije postalo zgled tudi za druge državljane in občine, kraj pa je za panožna podjetja postal prednostna lokacija.
- 2008: nagrada na natečaju CIPRE cc.alps
- 2009: Nemška solarna nagrada
Več informacij na:
www.cipra.org/sl/cc.alps/natecaj (sl/de/en/fr/it)
www.cipra.org/de/competition-cc.alps (de)