Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nova zvezka o prometu in urejanju prostora iz zbirke CIPRE compacts objavljena na spletu

16.03.2010 / alpMedia
Odslej so na spletu objavljene tudi analize sprejetih ukrepov varstva podnebja na področju prometa in urejanja prostora. Na www.cipra.org/sl/cc.alps/rezultati/compacts (sl/de/fr/it/en) sta namreč objavljena oba osnovna dokumenta (CIPRA compacts), ki si ju je mogoče tudi presneti: Promet v času podnebnih sprememb in Urejanje prostora v času podnebnih sprememb.
Še naprej s polnim plinom? Napovedi znanstvenikov domnevajo, da bodo izpušni plini iz prometa v prihodnje še bolj obremenjevali podnebje kot danes - če proti temu ne bomo ustrezno ukrepali.
Image caption:
Še naprej s polnim plinom? Napovedi znanstvenikov domnevajo, da bodo izpušni plini iz prometa v prihodnje še bolj obremenjevali podnebje kot danes - če proti temu ne bomo ustrezno ukrepali. CIPRA International
V obeh publikacijah CIPRA ponuja pregled ukrepov s področja prometa in prostorskega urejanja, ki se na območju Alp izvajajo zaradi preprečevanja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, pri čemer se njena poglavitna ugotovitev glasi: zastavljenih podnebnih ciljev ne bomo dosegli, če ne bomo spremenili svojega mobilnostnega vedenja. Po eni strani mora postati promet tovornih vozil dražji, po drugi strani pa je treba intenzivno spodbujati okolju prijazne oblike prevoza. Prostorsko načrtovanje lahko s svojimi instrumenti pripomore k varovanju ponorov toplogrednih plinov, kot so mokrišča, gozdovi in rečna območja ter k zagotavljanju površin za proizvodnjo obnovljivih virov energije. Pomembno pa je, da se odločitve glede prostorskih in poselitvenih struktur prenesejo z lokalne na regionalno raven.