Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Prihodnost risov v Sloveniji in Evropi

23.02.2010 / alpMedia
V Poljčah je od 3. do 5. februarja 2010 potekala mednarodna delavnica o prihodnosti upravljanja z ogroženimi populacijami evrazijskega risa v Evropi. Evrazijski ris je ogrožena živalska vrsta in je zavarovan na evropski ravni. Zaradi vplivov človeka je v Sloveniji izumrl leta 1908, leta 1973 pa so ga ponovno naselili. Kljub začetnem uspehu in bliskoviti rasti je populacija v zadnjih 10-15 letih začela močno upadati, tako da danes risu ponovno grozi izumrtje.
44 najvidnejših evropskih strokovnjakov za rise ter svetovno znana strokovnjakinja za varstveno genetiko iz ZDA so skupaj iskali rešitve za boljšo prihodnost vrste.
Image caption:
44 najvidnejših evropskih strokovnjakov za rise ter svetovno znana strokovnjakinja za varstveno genetiko iz ZDA so skupaj iskali rešitve za boljšo prihodnost vrste. © Miha Krofel
Po ocenah danes v Sloveniji živi le še okoli 20 odraslih risov. Pregled trenutnega stanja risov po Evropi je pokazal, da je dinarska populacija risa, ki ji pripadajo tudi risi v Sloveniji, med najbolj ogroženimi v Evropi.
S težavami pri varstvu risa srečujejo tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Kot najpomembnejše izzive pri ohranjanju vrste v Evropi so sodelujoči med drugim prepoznali nizko število osebkov v posameznih populacijah in posledično parjenje v sorodstvu, pomanjkanje čezmejnega sodelovanja, neučinkovito delovanje institucij, pomanjkanje ozaveščenosti in tolerance javnosti ter pomankljive ekološke povezave življenjkega prostora za rise. Za vsakega izmed omenjenih dejavnikov so udeleženci predlagali možne rešitve ter analizirali njihove prednosti in izzive.
Več informacij: www.dinaricum.si (sl), www.dinaris.org (sl)