Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Prominenca osvojila Veliki Klek na električ nih kolesih

27.08.2009 / alpMedia
Na povabilo avstrijskega okoljskega ministra Berlakovicha so v ponedeljek, 24. avgusta 2009, kraljevo etapo na visokogorski alpski cesti, ki pelje na Veliki Klek/Grossglockner, v okviru avstrijske krožne kolesarske poti na električ nih kolesih prevozile znane osebe javnega življenja, med drugim politiki, gospodarstveniki, novinarji in športniki.
Električ no kolo - pionir pri vstopanju v obdobje električ ne mobilnosti.
Image caption:
Električ no kolo - pionir pri vstopanju v obdobje električ ne mobilnosti. © Outdoor Experts / flickr
Akcija naj bi pokazala, kakšne so perspektive za električ no mobilnost pri uporabi kolesa tako v turizmu kot tudi v vsakdanjem življenju. Leta 2006 je Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo pripravilo splošni nač rt za kolesarjenje, ki vsebuje številne ukrepe, s katerimi naj bi država, zvezne dežele in obč ine spodbujale kolesarjenje. Do sedaj je bilo za projekte spodbujanja kolesarjenja porabljenih 11,8 mio. evrov, ki so sprožili obseg investicij v višini 48 mio. evrov. Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo je leta 2009 obč inam, podjetjem, turistič nim zavodom in združenjem odobrilo 200 evrov posebne finanč ne spodbude za nakup električ nih koles oziroma 400 evrov za naroč nike ekološke električ ne energije. Naslednje gorske vrhove bodo kolesarji osvajali septembra letos v Vorarlbergu.
Vir: www.salzburg.gv.at (de)