Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Prava pokrajina

27.08.2009 / alpMedia
Dežela Salzburg je za spodbujanje inovativnih umetniških projektov na podeželju ustanovila sklad Prava pokrajina, v katerem je tudi letos na razpolago 100.000 evrov.
Zaželeni so projekti, ki na najrazlič nejše nač ine obravnavajo temo življenja. Projekti morajo biti trajnostno naravnani ter zagotavljati nove pobude za delovanje na kulturnem področ ju v obč inah dežele Salzburg. V primeru odobrene finanč ne spodbude bodo projekti javno predstavljeni maja 2010 v eni od deželnih obč in. Dežela Salzburg vabi kulturne iniciative, umetnike in umetnice, posameznike in skupine, da se ne glede na geografsko poreklo s svojim projektom udeležijo nateč aja. Rok za oddajo projekta je 2. oktober, projekte bo izbrala neodvisna trič lanska žirija.
Vir: www.salzburg.gv.at (de)