Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Vodna energija da, a ne na rač un narave!

13.08.2009 / alpMedia
WWF Avstrija je v prvih dveh avgustovskih tednih organizirala vseavstrijsko kampanjo z naslovom Srce za reke in jo posvetila reševanju avstrijskih rek in potokov. Kampanja se je zač ela v informativnem šotoru na Dunaju, pot pa nadaljevala po vseh deželnih glavnih mestih. Konč na postaja je bila 12. avgusta v Celovcu. Razlog za kampanjo je bil nadaljnji razvoj naravnih in sonaravnih avstrijskih rek, ki je sicer predmet kritike številnih okoljevarstvenih organizacij, med njimi tudi Okoljskega krovnega združenja. ²
Okoljsko krovno združenje zahteva, da postanejo vsa zavarovana območ ja tabu cone za e-gospodarstvo in gradbeni lobi.
Image caption:
Okoljsko krovno združenje zahteva, da postanejo vsa zavarovana območ ja tabu cone za e-gospodarstvo in gradbeni lobi. © Gesellschaft für ökologische Forschung
Okoljsko krovno združenje (Umweltdachverband) že leta poudarja, da zaradi rabe vodne energije varstvo narave ne sme biti oškodovano. Več ji pomen obnovljivih virov energije v okviru razprav o podnebnih spremembah je treba sicer oceniti pozitivno. V dokumentu, kjer predstavlja svoja stališč a o problematiki vodne energije, Okoljsko krovno združenje opozarja, da to sicer pozitivno dejstvo z vidika vodne energije povzroč a razmere, ki ogrožajo zadnje neokrnjene odseke vodotokov v Avstriji. Možnosti nastanka konfliktov so zato v posameznih zveznih deželah velike, pritisk na potoke in reke pa temu primerno narašč a. Zakon o zeleni elektriki k takemu razvojnemu trendu bistveno prispeva, saj ima vlogo pobudnika za vprašljivi hiter razcvet elektrarn.
Kot so preprič ani v Okoljskem krovnem združenju, je treba skrb zbujajoč emu trendu pozidave vodotokov postaviti ekološke meje in pri tem zač eti izpolnjevati ekološke cilje iz okvirne direktive o vodi. Ohranjanje zadnjih naravnih reč nih odsekov bo mogoč e zagotavljati z uresnič evanjem temeljnih ciljev, kot so varč evanje energije, posodobitev in poveč anje uč inkovitosti obstoječ ih objektov elektrarn in realna ocena dejansko obstoječ ih potencialov vodne energije.
Več informacij in viri: www.umweltdachverband.at/themen/wasser (de), www.umweltdachverband.at/fileadmin/user (de), www.umweltdachverband.at/fileadmin/user (de), www.ots.at/presseaussendung/OTS_20090811 (de)