Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

"Diznilandizacija Alp?" ali poveč anje vrednosti pokrajine?

25.06.2009 / alpMedia
Dejstvo je, da so inscenacije Alp vedno pogostejši pojav, vendar pa s tem povezana vprašanja in odgovornosti še zdavnaj niso pojasnjena. Nova številka revije CIPRE Alpenaodru s podnaslovom Mount Disney se tega pojava loteva z različ nih vidikov.
Image caption:
V igri Hanibal na ledeniku Rettenbachgletscher v Avstriji prevzamejo vlogo slonov teptalci snega. © Lois Hechenblaikner
č e od sonca ožgana planinska koč a zapira pogled v dolino, to za več ino ni nič spornega. č e pa arhitekturni kompleks iz železobetona na isti planini spreminja njeno podobo in tamkajšnjih prebivalcem omogoč a boljše gospodarjenje, je to za mnoge zelo sporno. Po drugi strani se ista skupina ljudi ne želi odpovedati vsakoletnemu prižiganju kresov, č eprav obstaja nevarnost gozdnega požara in č eprav tako poč etje moti živali.
Zakaj v gorah marsikaj obč utimo kot nekaj lepega, primernega, nekaj drugega pa nas moti in nam deluje tuje? In zakaj niti ne zaznamo, č e tega na sceno nismo postavili mi, ljudje? Alpenaodru, tematsko glasilo CIPRE, se v najnovejši številki revije s podnaslovom Mount Disney pobliže ukvarja s prav temi vprašanji: kritič no - vč asih s pohvalo, vč asih z zač udenjem, vč asih z obč udovanjem ali opozorilom - in brez obsojanja kar poč ez.
V 91. številki revije Alpenaodru omenjeno tematiko obravnavajo različ ni avtorji z različ nih vidikov. Werner Bätzing z Univerze v Erlangen-Nürnbergu v Nemč iji tako odkriva mehanizme, ki vedno bolj spodbujajo insceniranje Alp, in prikazuje posledice, ki jih ima ta pojav na doživljanje posameznikov. Bernard Debarbieux z ženevske univerze kaže neskladje, ki vlada med našimi predstavami in realnostjo. Z enakimi sredstvi, s katerimi naj bi pred tem spremenili pokrajino, želimo to pokrajino sedaj renaturirati. Nesmisel?
Köbi Gantenbein, glavni urednik švicarske arhitekturne revije Hochparterre, in Mario Broggi, specialist za alpski naravni prostor, sta prič ujoč o številko obogatila vsak s svojim esejem. V živahni razpravi o centru za doživljanje narave Karwendel v nemškem Mittenwaldu sooč ata svoja mnenja za in proti tamkajšnjemu insceniranju s pouč nim namenom. Temo dopolnjujejo konkretni primeri iz celotnega alpskega prostora.
Več informacij: 91. št. revije Alpenaodru "Mount Disney" lahko brezplač no naroč ite pri CIPRI International ([email protected]) ali si jo presnamete v formatu PDF z naslova www.cipra.org/sl/CIPRA/cipra-international (de/fr/it/sl)