Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Planet 21 - spletni priroč nik za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti

24.06.2009 / Gemeindenetzwerk 'Allianz in den Alpen'
Medfakultetna koordinacijska služba za splošno ekologijo na bernski univerzi (IKAOe) skrbi na spletnem naslovu www.planet21.ch/handbuch (de) za spletni priroč nik, ki obč inam svetuje, kako lahko same uresnič ujejo zahteve trajnostnega razvoja.
Že več kot dve leti je priroč nik brezplač no objavljen na internetu, njegov obseg se je stalno širil, vsebina pa posodabljala. Strokovnjaki so v tekoč em letu za spletni priroč nik opravili ustrezno analizo različ nih področ ij delovanja, ki so pomembna za trajnostni razvoj. Poleg tega priroč nik predstavlja nove izkušnje in praktič ne primere iz Akcijskega nač rta za okolje in zdravje (APUG) Zveznega urada za zdravje (BAG). Planet 21 je razdeljen na štiri sklope (osnovno znanje, označ ba poti, spremljevalne naloge, področ ja delovanja).
shranjeno pod: Informacijski sistemi