Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Odštevanje za biotsko raznovrstnost se je zač elo!

24.06.2009 / Gemeindenetzwerk 'Allianz in den Alpen'
Obč ine lahko izredno vplivajo na razvoj biotske raznovrstnosti na lokalni ravni, pa naj gre pri tem za oblikovanje zelenih površin, ali pa za vprašanje, kako naj poteka zazidava površin, katero ulič no osvetljavo je treba izbrati ipd.
Blumenwiese im Berner Oberland.
Image caption:
Nagrado si je prislužil tudi ta izredno lep cvetlični travnik. http://www.grindelwald.com
Na vpliv obč in ne bi smeli pozabiti tudi v smislu vloge, ki bi jih obč ine lahko imele kot informacijsko stič išč e in vzorč ni model. Med drugim sta se Krumbach/A in regija Alto Malcantone/CH v okviru lastnih projektov DYNALP2 že zavzeli za ohranjanje biotske raznovrstnosti. V Krumbachu so s pomoč jo fotografskega nateč aja ponovno posvetili pozornost barjem in njihovemu pomenu za pokrajino in vsakdanjik. Pod drobnogledom je bila ekološka vrednost kostanjevih gozdov na območ ju obč ine Malcantone s posebnim poudarkom na eni od vrst netopirja, tj. mrač niku.
Avstrijske obč ine, ki želijo prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti, lahko to storijo tako, da pristopijo k mednarodni kampanji lokalnih skupnosti "vielfaltleben" - povsem v skladu z geslom Countdown 2010. Več informacij na www.vielfaltleben.at (de).