Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Mladost kot perspektiva - v Balzersu so oblikovali konkretne ideje za prihodnost v alpskem prostoru

23.06.2009 / Gemeindenetzwerk 'Allianz in den Alpen'
Od 27. do 29. januarja 2009 sta Omrežje obč in "Povezanost v Alpah" in č lanska obč ina Schaan/FL povabili svoje partnerje v Balzers/FL, kjer je potekalo mednarodno sreč anje č lanic.
Balzers jugend
Image caption:
V Balzersu smo poznanstva sklepali na zelo okusen in zabaven nač in. Allianz in den Alpen
Kot se je pokazalo v treh dneh intenzivne izmenjave, je pripravljenost č lanskih obč in, da na svojem območ ju organizirajo izmenjavo med mladimi, zelo velika. Okoli 30 udeležencev in udeleženk iz celotnega alpskega prostora so domov odnesli številne nove ideje, med seboj so navezali nova poznanstva. Skupaj so pripravili konkretne predloge za izmenjavo med mladimi (npr. delovni tabori znotraj č lanic ob sodelovanju č lanskih obč in). Že organizirane delovne tabore so vodili profesionalni organizatorji, ki so orisali tudi možnosti sodelovanja v prihodnje. Prisotni župani in županje ter drugi predstavniki lokalnih skupnosti so obljubili, da bodo njihove obč ine prevzele gostiteljsko vlogo za take izmenjave in ponudile storitve, s č imer naj bi mlade iz vasi spodbujale za tovrstno bivanje v tujini. Poleg tega bo Omrežje obč in "Povezanost v Alpah" nadaljevalo z izvajanjem usklajevalnih in povezovalnih dejavnosti, s katerimi je na tem področ ju zač elo pred dvema letoma. Sreč anje v Balzersu, ki ga je financiral program Mladi v akciji, je tako vsem udeležencem omogoč il, da poleg intenzivne izmenjave izkušenj in informacij ter razprav bolje spoznajo tudi državo gostiteljico - Lihtenštajn. Na programu so bile zato tudi družabne dejavnosti, kot so tek na krpljah, drsanje, pokušina fondija v Stegu, obisk muzeja v Vaduzu. Izč rpno sporoč ilo za medije o prireditvi je skupaj s slikovnim gradivom objavljeno na www.alpenallianz.org/de/infoservice/presse (de).