Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

CIPRA zahteva intenzivna prizadevanja udeleženk konference v Kopenhagnu

23.04.2009 / alpMedia
Z Bolzansko resolucijo, ki je bila sestavljena na za četku letošnjega aprila, je CIPRA vlade alpskih držav ter držav skupine G8 pozvala, da se na letošnji decembrski konferenci ZN o spremembi podnebja še posebno zavzeto vklju čijo v razpravo. 15. svetovna konferenca pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja v Kopenhagnu bo pomenila nedvomno pospešitev politike prepre čevanja podnebnih sprememb.
CIPRA upa, da bo imela Bolzanska resolucija mocan odmev.
Image caption:
CIPRA upa, da bo imela Bolzanska resolucija mocan odmev. © CIPRA International
V resoluciji CIPRA podpira konkretna pri čakovanja, da bodo politiki v alpskih državah in regijah podprli investicije v energijsko u činkovitost zgradb in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz prometa. Prav tako je nujno potrebno zagotoviti sredstva za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in za izvajanje ustreznih raziskav in tehnološki razvoj. Le tako bo namre č mogo če dose či in tudi prese či cilje zmanjševanja emisij, kot so zapisani v veljavnih mednarodnih sporazumih o podnebju. Države in regije se morajo izogibati tratenju finan čnih sredstev za programe, ki predvidevajo pove čanje in oživitev proizvodnje energije iz fosilnih in/ali jedrskih goriv. Na čeloma bi morala politika pri vseh pobudah in mednarodnih telesih podpreti dolo čitev zavezujo čih ciljev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v svetu.
Pri čakovanja CIPRE glede konference so izredno velika, tudi zato, ker so podnebne spremembe prav alpski svet prizadele v posebni meri.
Bolzanska resolucija je bila sestavljena v okviru mednarodne konference o podnebju "Trezna glava v topli gredi", ki jo je organizirala CIPRA, in poslana okoljskim ministrom in ministricam držav skupine G8 z namenom pokazati, katera so konkretna podro čja delovanja. Ve č informacij o resoluciji na www.cipra.org/sl/alpmedia/stalisca/98/?set (de/fr/it/sl/en).