Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Nove tehnologije za spodbujanje šol na gorskih obmo čjih

23.04.2009 / alpMedia
Nov dogovor med italijansko pokrajino Piemont in deželnim šolskim uradom naj bi z uvedbo novih tehnologij pri pouku pripomogel k ohranitvi in razvoju šol na odro čnejših gorskih obmo čjih.
Protokol, podpisan 14. aprila 2009, dolo ča, da bo deželni odbor za izobraževanje nakazal milijon evrov za financiranje ob činskih projektov. Ta bo iz prora čuna pokrajinskega odbora za gorska obmo čja namenjena za financiranje projektov, ki jih ob čine predlagajo vsako leto.
Novi dogovor pomeni dopolnitev dogovorov iz l. 2003 in 2006, saj uvaja poskusno uvajanje in spodbujanje projektov, ki uporabljajo nove tehnologije. Interaktivne šolske table, virtualni obiski in skupno izvajanje raziskav so instrumenti za pou čevanje na daljavo. Skupen cilj pa je zmanjšati odmaknjenost šol na gorskih obmo čjih.
Vir: www.regione.piemonte.it/cms/piemonte-informa (it)