Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Varovanje podnebja na trajnostni način - Zmagovalci natečaja cc.alps so nagrajeni

09.12.2008 / Serena Rauzi
CIPRA Info cc.alps Wettbewerb
Image caption:
Od leve proti desni: Andreas Götz, direktor CIP RE International, Thomas Bucheli, meteorolog, Dominik Siegrist, predsednik CIP RE International, èlana žirije Martine Rebetez in Bruno Abegg ter sedem nagrajencev s plaketami nateèaja cc.alps, ki so jih prejeli 8. novembra v Bernu/CH. © CIPRA International
Podnebje se spreminja, tudi v Alpah - in kaj počnemo ljudje? Kako se spopadamo s tem izzivom? Kako ukrepajo občine in regije? So naši sedanji ukrepi resnično trajnostni?
CIPRA želi odgovoriti na omenjena vprašanja, ki si jih dodatno zastavlja v projektu "cc.alps - Podnebne spremembe: Mislimo korak vnaprej", ki ga finančno podpira švicarska fundacija za naravo MAVA. CIPRA preko svojih nacionalnih predstavništev išče aktivnosti, ki se na območju celotnega alpskega loka z različnih zornih kotov ukvarjajo s podnebnimi spremembami. V okviru svojih prizadevanj je CIPRA med drugim razpisala tudi natečaj v vrednosti 100.000 evrov.
V okviru jesenskega seminarja na Sejmu za gradbeništvo in energijo, smo 6. novembra v Bernu nagradili sedem zglednih ukrepov, ki jih lahko pojmujemo tudi kot svetilnik za usmerjanje ostalih dejavnosti in pobud na področju podnebnih sprememb. Zmagovalcem sta nagrade izročila znani švicarski meteorolog Thomas Bucheli in predsednik
CIPRE Dominik Sigriest.

20.000 evrov trem resnično zglednim ukrepom
Nemčija in Avstrija sta se na natečaju še posebno izkazali. Od skupno 160 natečajnih prispevkov jih je iz Avstrije prispelo 67, 26 pa iz Nemčije. Med njimi so tudi trije zgledni ukrepi, ki so prejeli vsak po 20.000 evrov.

"Renaturalizacija mokrišč v alpskem predelu Bavarske" - nosilec: Zaveza za naravo Bavarske/D
Mokrišča so za varstvo podnebja izrednega pomena, saj skladiščijo ogljikov dioksid. Poleg tega zagotavljajo preživetje domačim močvirskim živalskim in rastlinskim vrstam, med katerimi so nekatere že ogrožene (npr. Colias palaeno in Aeshna subartica). Močvirja nadalje prispevajo k učinkoviti obrambi ozemlja pred obilnim deževjem in poplavami, ki se napovedujejo zaradi zaostrovanja podnebnih sprememb.
Z revitalizacijo 23 mokrišč med Allgäuom in Traunsteinom, ki jo izvajajo prostovoljci z različnih področij, prispeva Bavarska zveza za naravo k ponovni oživitvi pomembnega življenjskega prostora ter ponora CO2.

"Wildpoldsried, inovativna in posnemanja vredna občina" - nosilka: občina Wildpoldsried/D
S pomočjo celostnega koncepta, temelječega na energiji, lesu in vodi, ter z aktivnostmi na področju energetike, gozdarstva in varstva narave, se občina Wildpodsried zavzema za varstvo podnebja. S povečano uporabo obnovljivih virov energije prihrani več kot 470 ton CO2 na leto. Zgradili so tudi nekaj vzorčnih lesenih stavb (šolo, avto park, športno središče), ki ustrezajo standardu pasivnih zgradb. Wildpodsried že velja za dober zgled pri sosednjih občinah, kjer se vse več ljudi prav tako odloča za gradnjo stanovanjskih in drugih objektov iz lesa lokalnega izvora. Poleg tega so v Wildpodsriedu renaturirali nekatera mokrišča, ki med drugim prispevajo k zaščiti naselja v primeru obilnih padavin.

"Energijsko učinkovita občina" - nosilka: občina Mäder/A
Občina Mäder je članica "Zveze za podnebje", katere cilje je že dosegla. Preko obnovljenih in novih zgradb z izredno nizko porabo energije, je občina od leta 1984 do 2004 uspela zmanjšati proizvodnjo CO2 za 63 odstotkov. Sedaj največ aktivnosti posvečajo motiviranju lokalnega prebivalstva in sosednjih občin za aktivni prispevek k zmanjšanju emisij CO2 ter ozaveščenemu izkoriščanju energije. To dosegajo tudi z objavljanjem energetskega poročila, preko katerega je mogoče primerjati porabo energije z drugimi občinami.

10.000 evrov štirim posegom z velikim potencialom
Štirje projekti, ki so se izkazali kot zelo obetavni predvsem na območju svoje države, so prejeli vsak po 10.000 evrov:

"Alpski avtobusi" - nosilka: Švicarska delovna skupnost za gorska območja
Švicarska delovna skupnost za gorska območja nudi vozila za javne prevoze v turistične kraje in tako prispeva k omejevanju uporabe osebnega vozila v turistične namene. Projekte so izpeljali v štirih pilotnih regijah, kjer so vzpostavili šest prog javnega prevoza, dve že obstoječi pa okrepili. Cilj projekta, vzpostavitev povezav s sosednjimi regijami, je bil deloma že dosežen.

"KlimaHaus/CasaClima" - nosilka: Agencija CasaClima, Bolzano/I
Agencija vrednoti in certificira stavbe glede na njihovo potrebo po energiji. Poleg tega agencija organizira izobraževalne tečaje o trajnostnem gradbeništvu in varčevanju energije, v praksi pa nudi svetovanje za izvajanje energetsko učinkovitih gradbenih projektov.
KlimaHaus standard ima dodatni pomen predvsem zato, ker velja ne le zgolj na lokalni ravni, temveč pridobiva na pomenu tudi v ostalih italijanskih regijah.

"Mobilnostini načrt za podjetje" - nosilec: STMicroelectronics Grenoble/F
Francosko podjetje namerava z vrsto usmerjenih ukrepov spodbuditi svoje osebje, da se odpove uporabi osebnega vozila za prevoz na delo. Cilj želijo doseči s subvencioniranjem kart za javni prevoze na mestnih, primestnih in železniških in avtobusnih regionalnih progah, z varnostnim kompletom za kolo, denarno pomočjo za nakup električnega kolesa, z rezerviranimi parkirišči za tiste, ki prihajajo na delo s car-sharingom itd.

"Okolju prijazne in energetsko učinkovite Terme Snovik/Sl" - nosilec: Terme Snovik
Pri načrtovanju in izgradnji Term Snovik so bili upoštevani najsodobnejši tehnični dosežki v smislu energijske učinkovitosti ter okoljske prijaznosti. Emisije CO2 so se posledično zmanjšale za 305 ton na leto. Izgradnja termalnega središča, najvišjega v Kamniških Alpah, je prispevala k ponovnemu zagonu lokalnega gospodarstva ter k širjenju informacij o udobju in energetski učinkovitosti.

Podrobne informacije o zmagovalnih projektih ter o vseh ostalih, ki so sodelovali na natečaju, najdete na: www.cipra.org/cc.alps