Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Energijsko učinkovito vse do alpskih višav - climalp - spodbujanje nizkoenergijskih hiš iz lesa regionalnega izvora

09.12.2008 / Felix Hahn
Že Sokrat naj bi dejal, da je v idealni hiši pozimi toplo, poleti pa hladno. Da je to uresničljivo tudi brez uporabe ogrevalnega sistema in klimatskih naprav, dokazuje projekt CIPRE, Mednarodne komisije za varstvo Alp - climalp. Namen projekta je spodbujati najoptimalnejšo energijsko varčno gradnjo in obnavljanje zgradb na območju Alp kot tudi uporabo domačega lesa v gradnji.
CIPRA Info Sardonahütte
Image caption:
Sardonahütte/CH Sardonahütte/CH ©<br/>Florian Lintzmeyer
Danes je največ nizkoenergijskih zgradb v nemškem jezikovnem prostoru. Znanje o optimalni energijsko varčni gradnji in splošna osveščenost ljudi o potencialih in kakovosti nizkoenergijskih zgradb največkrat trči ob jezikovne meje. In kljub temu so tudi na Vorarlberškem, v nemškem Allgäuu ali pa na Južnem Tirolskem, v pionirskih regijah na področju energijsko učinkovite gradnje in arhitekture lesenih zgradb, predsodki presenetljivo trdovratni - odražajo se v pomislekih, kot sta trditvi, da v pasivni hiši ni mogoče odpirati oken ali pa da pri lesenih zgradbah obstaja visoka nevarnost požara ipd. V francoskem, italijanskem in slovenskem alpskem prostoru obstajajo precejšnji potenciali za varčevanje z energijo na področju zgradb in na tej točki nastopi CIPRA. Nevladna organizacija si s svojim projektom climalp že pet let na vsealpski ravni prizadeva za ekološko osveščenost čim širšega kroga ljudi o tem, da nizkoenergijske hiše, zgrajene iz lesa domačega izvora, varujejo podnebje in spodbujajo domače gospodarstvo. Projekt climalp financirajo predvsem Kneževina Lihtenštajn in številne fundacije.

Povezave, ki segajo v alpske višave
Izhodiščna točka projekta climalp sta okoli 100 strani dolgo poročilo iz leta 2004 in spletna stran projekta, ki celovito in v štirih alpskih jezikih (de/fr/it/sl) zainteresirano javnost seznanjata z gradnjo z lesom in optimalno energijsko gradnjo oz. obnovo. Pri širjenju tovrstnega znanja in osveščanju ljudi o energijsko varčni gradnji z lesom velja pravilo, da se vedno upoštevajo različni izhodiščni položaji in kulturni okvirni pogoji, ki so značilni za posamezno alpsko regijo. Temu ustrezno so raznolike tudi same dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta climalp: CIPRA organizira konference, posvete, razstave, ekskurzije, izda publikacije, razpisuje natečaje in tako na celotnem alpskem območju povezuje ljudi in znanje.

Gorske koče kot svetilniki novih idej
Trenutno se projekt climalp osredotoča na sodelovanje s planinskimi društvi, zlasti na področje sanacije planinskih koč. Vzorna sanacija ali preudarno zasnovana novogradnja na izpostavljeni legi naj bi pokazala, kaj je mogoče na področju energijske učinkovitosti pri zgradbah storiti tudi v ostrejših razmerah, istočasno pa tudi spodbudila obiskovalce k posnemanju. Planinske koče, ki vsako leto izkazujejo na stotisoče nočitev in obisk številnih dnevnih gostov, imajo v tem primeru vlogo "svetilnika". Tudi lastniki koč imajo močan interes, da se problematika energijske učinkovitosti ne zanemari. Neprijazno podnebje, lega na samem, ekološko občutljivo okolje in stalno naraščajoči stroški goriva in kuriva povzročajo precejšnje stroške za obratovanje koč.
Climalp ne spodbuja le širjenja zelo dobrih nizkoenergijskih zgradb na splošno, temveč spodbuja tudi uporabo domačega lesa za gradnjo. Po eni strani vsebuje domači les zelo majhne količine sive energije, po drugi strani pa ima njegova uporaba nezanemarljiv pozitivni vpliv na regionalno gospodarstvo, kar se v domači regiji vidi v novih delovnih mestih in višji regionalni dodani vrednosti.

Najpomembnejši dogodki v posameznih državah
Za sprožitev in izvajanje konkretnih akcij na lokalni ravni so zadolženi nacionalni odbori CIPRE. Tako je, denimo, CIPRA Francija v sodelovanju z drugimi organizacijami leta 2007 organizirala prvo nacionalno konferenco o pasivnih hišah. Dogodek je potekal v okviru evropskega lesarskega sejma v Grenoblu, kjer je na razstavnem prostoru CIPRA zainteresirane seznanjala s pasivno gradnjo in gradnjo z lesom, ob tej priložnosti pa tudi predstavila modele tovrstnih konstrukcij. Konferenco, na kateri so sodelovali strokovnjaki iz Avstrije, Francije in Švice, je obiskalo več kot 400 ljudi. Letos je potekala že druga dvodnevna konferenca, ki jo je obiskalo dvakrat toliko ljudi kot lansko leto, zato bi jo lahko označili za institucionalizirano prireditev. Konferenca bo organizirana tudi naslednje leto. Druge večje in manjše prireditve in dogodki, ki so se odvijali v okviru projekta climalp, so se v zadnjih letih zvrstili tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Sloveniji in Švici.
Prav tako velik uspeh je doživela bavarska kampanja za promocijo podnebju prijaznih hiš, za katero je dala pobudo in jo tudi izpeljala CIPRA Nemčija v sodelovanju z allgäuskim centrom za energijo (www.klimahaus-bayern.de). Osrednji del kampanje je bil javni razpis za energijsko učinkovite hiše iz gradbenih materialov, ki izvirajo iz domačega, tj. bavarskega alpskega prostora. Ob podelitvi nagrad konec letošnjega aprila sta kot predavatelja sodelovala tudi bavarski minister za okolje Otmar Bernhard in Wolfgang Feist, "oče pasivne hiše". Nagrajenci se javnosti predstavljajo v okviru številnih dejavnosti, kot so razstave na sejmih energije in gradbeništva, organizirani ogledi zmagovalnih projektov za medije, predstavitve na dan pasivne hiše, brošure, ki se na sejmih in drugih strokovnih prireditvah delijo vsem, ki se zanimajo za nizkoenergijsko gradnjo, predstavitve na svetovnem spletu itd.

Vedno žgoča tema
Odlično obiskane strokovne ekskurzije po Renski dolini, organizirane v sklopu projekta climalp, kažejo, da je zanimanje za perspektivne načine gradnje veliko. V zadnjih dveh letih si je vzorčne primere gradnje v Vorarlbergu in Graubündnu ogledalo okoli dvesto arhitektov, predstavnikov lokalnih oblasti, posameznikov, ki nameravajo graditi, in številnih drugih zainteresiranih iz pretežno nenemškega jezikovnega prostora na območju Alp. Da se jih je večina navdušila nad prednostmi in možnostmi, ki jih prinašajo energijsko učinkovite lesene zgradbe, je razvidno iz odzivov in volje, da bi svoje vtise z ekskurzije doma prenesli v prakso. Tako, denimo, francoski udeleženec ekskurzije, ki ob Annecyskem jezeru gradi naselje pasivnih hiš, na spletnih straneh projekta climalp objavlja svoj blog (www.cipra.org/climalp).

Področje energije, zlasti področje zgradb, bo v prihodnje vedno pomembnejše. CIPRA si je v okviru projekta climalp pridobila že veliko strokovnega znanja in izkušenj, navezala je številne stike in predvsem v mednarodnem kontekstu, ki je presegel jezikovne meje, zavzela pomembno vlogo na področju energijsko učinkovite gradnje. Climalp je po petih letih delovanja aktualen kot še nikoli doslej.