Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Od industrijskega središča do Meke za kajakaše in plezalce

24.09.2008 / Felix Hahn
Ni naključje, da je Alpski teden potekal v francoskem kraju Argentière-la-Bessée. Območje Pays des Ecrins je namreč lep primer konkretnih primerov inovacij na lokalni in regionalni ravni.
Rafting
Image caption:
Nova usmeritev nekdanje industrijske ob.ine Argentiere-la-Bessee temelji na turizmu v narodnem parku, ki ponuja neteto monosti za preivljanje prostega asa. www.sxc.hu
Medtem ko je bil Argentière-la-Bessée nekdaj v veliki meri odvisen od industrije aluminija, se je moral konec osemdesetih, ko je ta industrijska panoga propadla, preusmeriti v druge dejavnosti. Spremembe odlično ponazarjajo imena kraja, ki jih je glas ljudstva spreminjal. Ko je industrija aluminija v sedemdesetih letih še cvetela, je bil kraj poznan tudi po imenu Argentière-la-Noir (črn), kar je namigovalo na zelo onesnaženo okolje. Konec osemdesetih, ko je industrija zašla v krizo, občina pa je izgubila četrtino prebivalcev, se je uporabljalo ime Argentière-la-Blessée (prizadet). Sredi devetdesetih pa se je pojavil še slogan "Argentière, vrata v visokogorje" in takrat so na železniški postaji izobesili tablo z imenom kraja Argentière-les-Ecrins, ki kaže na preobrat v sonaravni turizem in trajnostni razvoj. V središču pozornosti sta se znašla narodni park Les Ecrins ter raznolika alpska narava.

Dežela nasprotij
Argentière ter regijo Pays des Ecrins so že od nekdaj zaznamovala nasprotja in stalne spremembe. Vedno znova se je pokazalo, da je to ugodno za nastanek novih idej. Z geografskega vidika se na območju Pays des Ecrins stikajo francoske Južne Alpe (Provansa-Azurna obala) s Severnimi Alpami (Rhône-Alpes), blizu je meja z Italijo. Poleg tega je v preteklosti tukaj potekala pomembna meja med pokrajinama Embrunais in Briançonnais. Razvite so različne gospodarske dejavnosti: turizem v dolinah Embrunais in Briançonnais, industrija in obrt v dolini reke Durance. Turizem se pojavlja v različnih oblikah: na eni strani je velik zimskošportni center Puy-Saint-Vincent, na drugi pa turizem v narodnem parku.
Tudi izmenjava med domačini ter popot­niki in priseljenci povzroča, da prihaja do novih, ustvarjalnih zamisli. Þe so včasih v te kraje zahajali predvsem potujoči trgovci in graditelji cerkva, so njihovo vlogo danes prevzeli turisti in sezonski delavci. Poleg tega si Argentière zavestno prizadeva za izmenjavo idej, prireja konference in posvete o različnih temah, sodeluje v omrežjih, kot je Omrežje Občin "Povezanost v Alpah", izkorišča možnosti sodelovanja, kot jih ponuja napr. evropska pobuda INTERREG. Argentière razvija uspešne ideje, jih prevzema od drugih, ter jih tudi posreduje dalje.

Sonaravni turizem kot nova priložnost
Po propadu industrije je Argentière pred svojim pragom spet začel odkrivati narodni park, sicer ustanovljen že v sedemdesetih letih, in njegov veličasten visokogorski svet. V kraju so hitro spoznali, kje se skrivajo njihove obstoječe možnosti. Od tod so se začeli širiti plezalni vzponi v francoskih Alpah, odprli so nacionalni učni center za vožnjo na divjih vodah, tukaj se srečuje elita lednih plezalcev. Območje je poleg tega pravi eldorado za športne plezalce, na svoj račun pridejo tudi pohodniki in ljubitelji narave. Na novo je bila ovrednotena kulturna dediščina: zgodovinski rudniki srebra, stari industrijski kompleksi, vinogradništvo in domača obrt. Poleg tega ima občina, v kateri se za skupne cilje potegujejo različni deležniki in omrežja, pionirsko vlogo pri uveljavljanju pobud Nature2000 in procesov Lokalne agende 21, oblikovanje okoljske zavesti pa se pogosto neposredno vključuje v široko ponudbo športnega izobraževanja.
Kitajska pismenka za krizo je, recimo, sestavljena iz znakov za priložnost in katastrofo - občina Argentière sicer ne leži na Kitajskem, a je dojela, da kriza, ki je privedla do propada industrije, ne sme prerasti v katastrofo, temveč mora izkoristiti obstoječe in ponujajoče se možnosti.