Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Biotska raznovrstnost ali podnebne spremembe - temi transnacionalnega sodelovanja

31.07.2008 / alpMedia
Pobuda Evropske skupnosti podpira v okviru operativnega programa za območje Alp (INTERREG IV B) številne nove projekte. V središču pozornosti je vsakokrat ena od treh programskih prednostnih nalog: konkurenčnost in privlačnost alpskega območja, prostorska dostopnost in kakovost povezovanja oz. okolje in preprečevanje tveganj. Več novih projektov se poleg tega ukvarja s pomembno temo podnebnih sprememb.
Operativni program za območje Alp za obdobje 2007-2013 je nadaljevanje programa iz prehodnega strukturnega obdobja 2000-2006. Prednostni cilj v tem obdobju je povečanje konkurenčnosti in privlačnosti območja sodelovanja z izvajanjem skupnih dejavnosti na področjih, kjer je za dosego trajnostnih rešitev potrebno transnacionalno sodelovanje.
Od 136 predlogov projektov, ki so bili predloženi od začetka leta do sedaj, je bilo konec junija 12 projektov izbranih za subvencioniranje. Pomembne teme, ki jih ti projekti obravnavajo, so na primer podnebne spremembe, turizem, odnosi med mestom in vasjo in upravljanje voda.
Projekt ECONNECT "Improving Ecological Connectivity in the Alps", pri katerem kot partnerka sodeluje tudi Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA), se osredotoča na vzpostavitev čezmejnega ekološkega omrežja v Alpah. Šest pilotnih regij se bo na podlagi skupne metodologije ukvarjalo z izboljšanjem in ponovno vzpostavitvijo ekološke povezanosti. V ta namen bodo določene ovire, ki preprečujejo selitev določenim živalskim vrstam, in izdelana priporočila, kako te ovire odstraniti. Poleg tega bo treba opraviti primerjavo zakonskih podlag za vzpostavitev ekološke povezanost in po možnosti uvesti ustrezne izboljšave. Pri projektu sodeluje 16 partnerjev iz vseh alpskih držav. Projekt ECONNECT bo trajal tri leta, njegov proračun pa znaša 3,2 mio. evrov.
V trenutnem programskem obdobju je za subvencioniranje projektov na razpolago 130 mio. evrov, drugi krog razpisa za predložitev projektnih idej pa bo predvidoma jeseni 2008.
Več informacij na www.alpine-space.eu (en)