Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Skrajni čas za vpeljavo učinkovitih predpisov

09.06.2008 / Alexandre Mignotte
Število počitniških stanovanj v Franciji narašča vse od petdesetih let prejšnjega stoletja. Z več kot tremi milijoni enot, preštetih v letu 2004, predstavljajo ta 10?% celotnega števila vseh stanovanj in tako Francijo uvrščajo na prvo mesto v svetu.
Image caption:
V Franciji je nadzor gadnje počitniških stanovanj prej izjema kot pravilo. Občina Les Gets je med redkimi, ki so že vpeljale regulacijske ukrepe za preprečevanje špekulacije z zemljišči. © N. Joly/ Office du Tourisme des Gets
Pojav je značilen za celotno državo, vse družbene sloje in vse starosti, najbolj pa je prisoten v dveh alpskih regijah: Provansa-Alpe-Azurna obala in Rhône-Alpes. Prva ima po oceni Vodnika po počitniških stanovanjih za leto 2004 več kot 487.000 počitniških stanovanj, druga več kot 393.000.

Velika poraba dragocenega prostora
Pritisk na zemljišča je prisoten po vsej Franciji že nekaj let in je posledica pomembnih in danes težko obvladljivih pojavov:
– Periurbanizacija, ki je vezana na bližino velikih alpskih mest, ki se raztezajo po bližnjih gorskih območjih. To dokazuje tudi stanje na območju predalpskih masivov.
– Dinamika na področju turizma se že več let veliko bolj osredotoča na prodajo nepremičnin za počitnikovanje kot pa na prostočasne dejavnosti v širšem pomenu besede. Ta pojav, na katerega so gorski turistični kraji opozorili že leta 1986, je postal ponovno aktualen zaradi spodbujanja nakupov počitniških stanovanj, ki je posledica novega zakona, ki na določenih območjih tako prodajo spodbuja. Tako nastala konkurenčnost med posameznimi turističnimi kraji, je v resnici ponovno spodbudila gradnjo na celotnem alpskem območju, kar je še povečalo pritisk na zemljišča na že obstoječih turističnih območjih, a žal tudi na njihovih obrobjih.
Omenjena pojava imata velike učinke na celoten alpski prostor, ki je že tako občutljiv in podvržen velikim nevarnostmi, predvsem naravnim nesrečam. Posledice so resne: prostor je bogastvo, ki je vse bolj predmet pohlepa in poželenja. To ogroža pokrajino ter celo dinamiko največjih gospodarskih dejavnosti – turizma in kmetijstva. Še slabše – zaradi gradnje izven stanovanjskih območij in na obrobju naselij je ogroženi tudi stalni habitat lokalnega prebivalstva in sezonskih delavcev.
Neravnovesja, do katerih je prišlo zaradi naraščanja števila počitniških stanovanj, so sedaj že dobro vidna. Vendar pa lokalni izbrani predstavniki pogosto ne razpolagajo z učinkovitimi sredstvi in predpisi, s katerimi bi obvladovali poseganje po zemlji in zavrli gradnjo, katere povprečna letna zasedenost v Franciji dosega le 44 dni.

Poskusi regulacije
Ceprav naraščanje števila počitniških stanovanj daje pod vprašaj načela urbanističnega zakona (člen L121-1 – načela ravnovesja med razvojem in zaščito; člen L 145-3 – načela zaščite gorskih območij), pa slednji ne omogoča neposrednega omejevanja ali celo prepovedi omenjenega pojava. Kljub temu lahko župan prekine dodeljevanje gradbenih dovoljenj, tako kot župan Getsa, ker je omenjeni pojav poslabšal kritična obdobja s pomanjkanjem vode.
Dejansko so počitniška stanovanja bolj zasedena v turistični sezoni, še predvsem med najnižjim zimskim vodostajem. Župan je tako želel prekiniti mehanizem špekulacij z zemljišči v svoji občini in obvladati nadaljnjo gradnjo nepremičnin. Strategija kraja Gets se je oblikovala globalno v okviru projekta »Vas 2003/2013«, ki se je opiral na revizijo Lokalnega urbanističnega plana (Plan Local d’Urbanisme).
Ker je francoskim občinam skoraj nemogoče preprečiti gradnjo počitniških stanovanj na svojem ozemlju, je Skupnost občin v masivu Vercors poskusila z Listino o prostorskem razvoju regulirati ali celo preprečiti širitev take gradnje, ki razmetava s prostorom in viri. Z zmanjšanjem divje urbanizacije in podpiranjem združevanja parcel, je mogoče organizirati gradnjo in optimizirati izkoristek zemljišč. Treba je bilo vzpostaviti pogoje za zasebno gradnjo in jo usmeriti na gradbene parcele, določene z Lokalnim urbanističnim planom (PLU): začrtani dostopi, poti, parkirišča in garaže za najem, umestitev točno določenih gradenj, urbanih oblik habitatov (manjše skupnosti, grupirana naselja, veliki večstanovanjski bloki), funkcionalna in socialna pomešanost (turistična stanovanja in zasebna stalna bivališča, določen odstotek socialnih stanovanj, določene dejavnosti).

Boj proti praznim posteljam se nadaljuje
Da bi aktivirali in na tržišče dali tudi »prazne« postelje, so decembra 2000 pripravili poseben zakon (SRU) in začeli postopke prenove in rehabilitacij. Danes je v ta program zajetih trinajst pilotskih počitniških krajev, nekaj tudi v Alpah. V kraju Tignes se je občina združila z zasebnim upravljalcem žičnic, da bi skupaj financirali program prenove. Pripravili so pregled počitniških stanovanj in svojih pričakovanj v tej smeri. Za obveščanje in pridobivanje informacij o lastnikih in potencialnih prenoviteljih so zgradili Hišo lastnikov. čeprav je vpliv projekta na nacionalnem nivoju majhen, pa je izkušnja privedla do tega, da so leta 2006 v kraju Tignes ponovno dali na trg 1.000 ležišč več.

Vključitev vseh vpletenih je ključnega pomena
Številni izbrani predstavniki si danes prizadevajo, da bi iz svojega okolja naredili prijeten življenjski prostor za vse in skozi vse leto. Zakonsko urejanje gradnje počitniških stanovanj v francoskih Alpah je treba vgraditi v širši proces, ki bo usmerjen v drugačno gledanje na »alpski življenjski prostor«, do katerega pa se lahko pride le s pomočjo skupnega trajnostnega prostorskega načrta: »Trajnostno živeti v Alpah«.
Nujno potrebna sta dobro usklajevanje med javnimi in zasebnimi operaterji, med področjem nepremičnin in turizmom, a tudi kmetijstvom in industrijo. Danes so k tej nalogi pozvani vsi vpleteni akterji, v prvi vrsti država, ki mora v svojem poslanstvu na področju urejanja prostora in trajnostnega razvoja pripraviti ustrezne in uspešne predpise za zdravo usmerjanje gradnje počitniških stanovanj.

Viri:
Marcelpoil E. (coord.), 2006, Nouvelles pratiques touristiques en zones de montagne : vers un renovellement des pratiques de gestion foncière ? Rapport au Ministère du tourisme, Cemargef-Pacte Territoires, Grenoble, 71 S.; Saddier M., 2005, Foncier-logement : les territoires touristiques et frontaliers sous pression. Rapport au 1er Ministre, Paris, 78 S.