Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Ekstremni naravni dogodki in turizem na območju Alp

17.04.2008 / alpMedia
Eden od raziskovalcev bernske univerze v Švici je prikazal vpliv škode, ki jo povzročijo naravni dogodki, na turizem. V raziskavo je vključil 172 avstrijskih, nemških in švicarskih občin, ki so odgovarjale na vprašanja o svojih izkušnjah in sprejetih ukrepih na tem področju.
Tako na turizem začasno vplivajo pretrgane prometne zveze in škoda na turističnih objektih, do katere je prišlo zaradi zdrsov zemlje, plazov ali poplav. Vendar pa skoraj nobena občina ni navedla, da bi turisti iz teh krajev odšli za vedno: nasprotno, naravni dogodki, kot so usadi, lahko postanejo celo turistične zanimivosti, ki privabijo številne radovedneže.
V občinah, ki so bile vključene v raziskavo, je zavest o tovrstnih tveganjih visoka. Številne občine so že izrazile nezadovoljstvo zaradi nezadostnih finančnih sredstev, ki bi jih potrebovale za obnavljanje varovalnega gozda in ohranjanje oz. novogradnjo zaščitnih tehničnih objektov. Vzrok za povečanje števila škodnih dogodkov pa so poleg podnebnih sprememb tudi vse večje prostorske zahteve.
Ugotovljeno je bilo tudi, da je potrebno učinkovitejše obveščanje o tveganjih.
Bibliografija: Weber, F. (2007) Naturereignisse und Tourismus. Einfluss und Auswirkungen von Naturereignissen auf die Entwicklung des Tourismus im Alpenraum (Naravni dogodki in turizem. Vpliv in posledice naravnih dogodkov na razvoj turizma v alpskem prostoru). Berner Studien zu Freizeit und Tourismus, št. 48, založba FIF, Bern, 392 str.. ISBN: 978-3-905666-08-3. Več informacij na www.fif.unibe.ch/content/index_ger.html (de)