Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Skupna prizadevanja za povezanost habitatov

20.03.2008 / Aurelia Ullrich-Schneider
Posledici intenzivne rabe prostora na območju Alp sta vedno večja razdrobljenost pokrajine in razpršena poselitev v njej. Naravni habitati se vedno bolj umikajo, razpadajo v izolirane segmente prostora ali v celoti izginjajo, vse to pa ogroža preživetje številnih rastlinskih in živalskih vrst.
Okoljevarstvene organizacije CIPRA, ALPARC, ISCAR in WWF so se zato odločile, da bodo skupaj izvedle nov projekt, katerega cilj je ustvariti ekološko mrežo v Alpah, ki bo živalskim in rastlinskim vrstam zagotavljala ustrezen prostor za njihove selitvene poti, obenem pa alpske države podprla pri izpolnjevanju
njihovih obveznosti glede ohranjanja biotske raznovrstnosti.

Pilotne regije naznanjajo novo pot
V okviru projekta se bo v .tirih pilotnih regijah, ki z ekolo.kega, socialnega in gospodarskega vidika predstavljajo razli.ne tipe regij v več alpskih državah, raziskalo, kakšne so dejanske možnosti za vzpostavitev tovrstnih mrež na krajevni ravni. V marsikateri od teh držav proces ustvarjanja ekoloških mreže
poteka. Pri projektu t.i. Ekološkega kontinuuma sodelujejo naslednje regije: nemško-avstrijska obmejna regija Berchtesgaden-Salzburg, francoski departma Isere, vzhodnoavstrijska regija na območju narodnih parkov Apneniške Alpe in Gesause ter območje ob Švicarsko-italijanski meji, vključno s Švicarskim narodnim parkom, južnotirolskimi naravnimi parki in Narodnim parkom Stelvio/Stilfserjoch.

Z usklajenimi metodami do skupnega cilja
Trenutno v okviru projekta že potekajo številne delavnice in drugi dogodki, na katerih strokovnjaki in predstavniki pilotnih regij zbirajo izkušnje in skupaj usklajujejo način delovanja. Izhajajoč iz rezultatov, doseženih v okviru obstoječih pobud, je 16-članska ekspertna skupina decembra lani razpravljala o najboljših možnih načinih vzpostavljanja ekoloških mrež. Gradivo, ki je pri tem nastalo, bo aprila na eni od delavnic predmet razprave, v kateri bodo sodelovali tudi predstavniki pilotnih regij.
Rezultat delavnice bo zbirka orodij in metod. Udeleženci se bodo med drugim posvetili tudi pripravi seznama ukrepov, ki pa naj ne bi vseboval le potencialnih ukrepov za vzpostavitev ekoloških mrež, temveč naj bi jih hkrati ocenil tudi z vidika izvedljivosti. Na skupno pobudo projekta Ekološkega kontinuuma in Platforme Alpske konvencije za ekološko povezanost bo v kratkem postavljena domača spletna stran www.alpine-ecological-network.org (en), na kateri se bo mogoče seznaniti s pobudami za vzpostavitev alpske ekološke mreže, z novicami, informacijami o različnih prireditvah in dogodkih, publikacijah ter s seznamom spletnih povezav. Uporabniki bodo v bazi podatkov lahko našli informacije o strokovnjakih in projektih na tem področju. Sicer pa bo v okviru projekta Ekološkega kontinuuma in s sodelovanjem Platforme Alpske konvencije za ekološko povezanost letos spomladi izšla posebna brošura o ekoloških mrežah v Alpah (v štirih alpskih jezikih ter v anglešèini).

Politično priznanje ekološkemu povezovanju
Ob 9. konferenci pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP9 CBD), ki bo maja letos v Bonnu, bo Platforma Alpske konvencije za ekološko povezanost v sodelovanju s projektom Ekološkega kontinuuma organizirala spremni dogodek,
ki bo posvečen problematiki povezovanja habitatov. Ob tej priložnosti bo med drugim podpisan Memorandum o soglasju med Alpsko konvencijo, Karpatsko konvencijo in Konvencijo o biološki raznovrstnosti (CBD).
Za prihodnja leta so načtovani novi projekti in dejavnosti, v ospredju pa bodo vprašanja, kot so upravljanje podatkov, analiza ekoloških barier, zakonska podlaga in izvajanje pripravljenih ukrepov v poskusnih regijah.

Več informacij: www.alpine-ecological-network.org/about-us (en)