Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Sedaj pa vemo, kje se je skrivalo znanje!

14.03.2008 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
V začetni fazi projekta je prevladovalo prepričanje, da znanje ter primeri dobre prakse obstajajo, vprašanje je le, kje se le-ti skrivajo, in kako bi jih bilo mogoče izkoristili pri svojem delu. 40 strokovnjakov z območja Alp je leto dni zbiralo obstoječe znanje in ga razporedilo v šest velikih tematskih sklopov.
Gruppe
Image caption:
© CIPRA International
Najprej so bile izbrane teme, ki so za prihodnost Alp osrednjega pomena: regionalno ustvarjanje dodane vrednosti, socialna kompetenca, zavarovana območja in biotska raznovrstnost, mobilnost, oblike sprejemanja odločitev ter politike in instrumenti. Strokovnjaki so ob koncu svojega dela kot teoretično podlago predstavili seznam 160 primerov dobre prakse in 240 izvlečkov strokovne literature. Doseženi rezultati so bili v angleškem jeziku pojasnjeni v šestih poročilih, zaključno poročilo pa je tematiko združilo v skupni koncept. Da bi lahko vsi imeli dostop do zbranega znanja, ki ga je mogoče uporabiti kot prispevek k uresničevanju novih dejavnosti in dobrih projektov, je bila postavljena spletna stran www.cipra.org/prihodnost, na kateri je mogoče prosto dostopati do podatkovne baze, ki vsebuje projekte in napotke, strokovno literaturo, informacije o novicah in prireditvah ter dokumente, ki jih je mogoče tudi presneti.
Drug pomemben rezultat CIPRE v "teoretični fazi" projekta je Schaanski memorandum za prihodnost v Alpah. Gre za zahteve, ki so nastale na podlagi zbranega znanja in so naslovljene na politiko in upravne organe.
S sodelovanjem mednarodnih strokovnjakov s celotnega alpskega prostora so bili vzpostavljeni novi stiki in nove povezave med ljudmi, državami in predstavniki različnih strokovnih področij, ki so pripomogli k temu, da ljudje, ki se med seboj prej niso poznali, sedaj aktivno sodelujejo pri novih projektih. Tako na primer Johannes Heeb, Wolfgang Pfefferkorn in Luis Fidlschuster delajo pri eni od mrež za upravljanje znanja in regionalni razvoj (Netzwerkstelle Wissensmanagement Regionalentwicklung Schweiz) - sodelovanje, do katerega brez projekta "Prihodnosti v Alpah" nikoli ne bi prišlo!