Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Trajnostni razvoj v alpskem prostoru: tri nova sintezna poročila

10.05.2007 / alpMedia
Pred kratkim so v okviru Švicarskega nacionalnega raziskovalnega programa - alpske krajine in habitati (NFP 48) izšla štiri sintezna poročila od skupno petih. Rezultati številnih raziskovalnih projektov z območja Alp, ki so predstavljeni zgoščeno, povezano in jedrnato, so namenjeni široki javnosti.
Alpske krajine - od ideje do ukrepanja
Image caption:
Cilj programa je poglobiti zavest o velikem pomenu, ki jih za družbo imajo skupne dobrine, kot so krajine in habitati. Tematska sinteza osrednjega raziskovalnega področja IV "Raba prostora in ustvarjanje dodane vrednosti" je bila objavljena lani, tokrat so na novo povzeti rezultati raziskovalnih področij I "Procesi zaznav", II "Procesi sprememb" in III "Iskanje in oblikovanje ciljev".
V I. sintezno poročilo "Alpske krajine - od ideje do ukrepanja" so zbrani procesi zaznavanja in predstavitve alpskih krajin in habitatov ter ocenjeni glede na njihovo uresničevanje s političnega in praktičnega vidika. Avtorji so izoblikovali razvojni model krajine, pri čemer je krajina v konfliktnem območju štirih polov (narava in kultura, posameznik in družba). Novi model omogoča lažje razumevanje pomena krajin za posameznike in skupine v eksistenčnem, socialnem, kulturnem in ekonomskem smislu.
II. sintezno poročilo "Raba krajine in biotska raznovrstnost v Alpah - dejstva, perspektive, priporočila" obravnava vlogo kmetijstva in gozdarstva. Avtorji so pokazali, da je nezaželeno zmanjševanja kakovosti krajine in biotske raznovrstnosti mogoče preprečiti z dosledno ciljno usmerjenimi gospodarskimi storitvami, ki bodo povečale vrednost krajine in spodbujale biotsko raznovrstnost, ne da bi bilo pri tem treba zagotoviti dodatna sredstva za izvajanje kmetijske politike. III. sintezno poročilo se ukvarja predvsem z instrumenti uravnavanja ter možnostmi in omejitvami participativnih metod. Poročilo vsebuje številne primere, ki ponazarjajo, kako je lahko participacija uspešna. Vse publikacije so izšle v nemškem in francoskem jeziku (deloma še v pripravi).
Več informacij na www.nfp48.ch/publikationen/publikationen.html (de/fr/en), naročilo: www.vdf.ethz.ch (de)