Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Začelo se je izvajanje projektov

20.03.2007 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Rezultat prve polovice izvajanja projekta "Prihodnost v Alpah" je večje število obsežnejših mednarodnih projektov, ki v praksi že uporabljajo in uresničujejo spoznanja in izkušnje, pridobljene v "Prihodnosti v Alpah".
Image caption:
Uvodna prireditev ob zaèetku izvajanja projekta NENA v okviru programa INTERREG III B je potekala v avstrijskem kraju Hittisau/A. Partnerji iz vseh alpskih držav so si ogledali ženski muzej, ki velja za zgled trajnostne gradnje javnega objekta. © Entwicklungsverein Natur- und Kulturerbe Vorarlberg
NENA: mreža trajnostnih podjetij
CIPRA si je z devetimi partnerji iz vseh alpskih držav s projektom NENA (Network Enterprise Alps - Enhancing sustainable development, competitiveness and innovation through SME and cluster co-operation; www.nena-network.net), ki ga financira EU v okviru programa INTERREG III B, zastavila cilj, da vzpostavi vsealpsko mrežo malih in srednje velikih podjetij. Tista podjetja, katerih delovanje je trajnostno naravnano, bodo tako deležna podpore pri prenosu strokovnega znanja in izkušenj, svetovali jim bodo pri medsebojnem sodelovanju in oblikovali ponudbo nadaljnjega izobraževanja. Projekt NENA se osredotoča tako na področje obnovljivih virov energije kot na področje inovacij in tehnologije. Proračun projekta, ki se je začel marca 2006 in se bo zaključil februarja 2008, znaša okoli 2,4 mio. evrov. Vodilni partner je Društvo za razvoj naravne in kulturne dediščine Vorarlberg, drugi partnerji pa so različne krovne organizacije, raziskovalne ustanove ter vladne in nevladne organizacije z različnih strokovnih področij.

DYNALP²: občine uresničujejo rezultate v projektih
V okviru projekta DYNALP2 prenašajo alpske občine rezultate, pridobljene v projektni fazi "alpknowhow", v svoje neposredno delovanje. Nosilec projekta DYNALP2 je Omrežje občin "Povezanost v Alpah", katerega cilj sta izvajanje protokolov Alpske konvencije in intenzivnejše povezovanje med občinami. Poglavitni element projekta DYNALP² je torej izvajanje projektov v občinah, ki so članice občinske mreže. Prvič so bili projekti razpisani l. 2006, ko je mednarodna žirija izmed 73 prispelih kandidatur izbrala 22 projektov in jim skupaj podelila 300.000 evrov. DYNALP2 je nadaljevanje projekta, ki se je izvajal v okviru programa Interreg IIIB in se zaključil poleti 2006. Finančna sredstva je prispeval Sklad za varstvo narave.
Omrežje občin Povezanost v Alpah sedaj objavlja drugi krog razpisa, za katerega je tokrat za projekte članskih občin na voljo 200.000 evrov.
Predloženi projekti morajo prispevati k trajnostnemu razvoju in uporabiti rezultate, pridobljene v okviru enega od šestih vsebinskih sklopov projekta "Prihodnost v Alpah". Omrežje občin bo izbranim projektom dodelilo sredstva v višini od 10.000 oz. 20.000 evrov, pri čemer bodo 50 % sredstev morale zagotoviti občine same.
Zadnji rok za oddajo predlogov projektov je 29. junij 2007. Podrobnejše informacije o razpisu so objavljene na spletnem naslovu http://dynalp.alpenallianz.org/sl.

Delavnice za izmenjavo znanja
Tudi mednarodne dejavnosti so pomembna dejavnost v okviru projekta DYNALP². Več informacij o konferencah, delavnicah in strokovnih ekskurzijah na: http://dynalp.alpenallianz.org/de.