Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Taleči se ledeniki in nove oblike sodelovanja

15.03.2007 / alpMedia
Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nedavno organizirala dve večji konferenci: o podnebnih spremembah ter o odnosu med alpskimi mesti in njihovimi okoliškimi regijami. CIPRA je sedaj prispevke in zbrane rezultate izdala v dveh lepo oblikovanih publikacijah.
AlpenStadt-AlpenLand
Image caption:
© CIPRA International
Ena od študij, ki jih je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) objavila to zimo, je opredelila dve vsebinski področji, kjer se ranljivost alpskega sveta z vidika podnebnih sprememb najbolj odraža: to sta zimski turizem in vse večja izpostavljenost naselij in infrastrukture naravnim tveganjem. CIPRA je prav o obeh vprašanjih razpravljala na svoji zadnji letni konferenci in o tem izdala obsežni publikaciji. Poleg aktualnih znanstvenih raziskav so tako prikazane zlasti potencialne prilagoditvene strategije za alpsko območje. Najpomembnejše pa tudi v prihodnje ostaja varstvo podnebja. Tudi za to problematiko vsebuje zbornik "Podnebje - spremembe - Alpe" številne pobude in predstavlja posnemanja vredne primere.
Drugi zbornik "Alpsko mesto - alpsko podeželje: odgovornost alpskih mest za prihodnost Alp" se posveča spremembam v življenju na območju Alp in odnosom med mestom in podeželjem v socialnem, ekonomskem in ekološkem smislu. Tako kot vedno bolj izginjajo meje med prostorskimi enotami, tako se izgubljajo tudi posamezni pojmi: kje se konča mesto, kje se začne podeželje? Poleg tega podeželski prostor ni povsod enak: obstajajo dinamični predeli v mestni okolici, uspešne turistične regije, tudi spalna naselja v neposredni bližini mest in odmaknjene stranske doline, kjer se odvijajo intenzivni procesi odseljevanja. Prispevki iz zbornika obravnavajo iz tega izhajajoče izzive, s katerimi se morajo soočati politika in prostorsko načrtovanje, prebivalstvo in turizem. Predstavljene so možnosti za nove oblike sodelovanja, prav tako tudi nova politika načrtovanja, ki naj bi območje Alp uveljavila v globalnem merilu. Zbornika sta izšla v štirih jezikih (de/fr/it/sl), pri čemer je zbornik "Alpsko mesto - alpsko podeželje" na voljo tudi v angleškem jeziku. Naročila na www.cipra.org.