Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

NENA - mreža trajnostnih podjetij

29.11.2006 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Če želimo razvijati uspešne inovacije, je eden najučinkovitejših instrumentov prav spodbujanje gospodarstva, ki je usmerjeno v trajnostni razvoj. Primer za to je mreža NENA, ki združuje podjetja na področju obnovljivih virov energije in lesne pridelave.
Ur. - Ideja, da bi vzpostavili mrežo, ki bi zajela podjetja na celotnem alpskem območju, je nastala v okviru projekta CIPRE "Prihodnost v Alpah". CIPRA in še devet partnerjev iz vseh alpskih držav si je s projektom NENA (Network Enterprise Alps - Enhancing sustainable development, competitiveness and innovation through SME and cluster co-operation), ki ga financira EU v okviru programa
INTERREG III B, zastavilo cilj, da bo do februarja 2008, ko se projekt izteče, vzpostavilo vsealpsko mrežo malih in srednje velikih podjetij.
Projekt NENA se osredotoča na področje obnovljivih virov energije s poudarkom na procesu oplemenitenja lesno predelovalne verige, obnovljivih virov energije in varčevanja z energijo na področju pasivnih hiš. Razvijanje inovativnih proizvodov in storitev na teh področjih zagotavlja ohranjanje kvalificiranih delovnih mest v obrobnih regijah in istočasno dokazuje, da med gospodarskimi inovacijami, gospodarsko rastjo in trajnostno rabo virov protislovje ni nujno prisotno.
NENA bo skrbela za povezovanje inovativnih podjetij, tako da jim bo olajšala izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj ter na transnacionalni ravni oblikovala izobraževalno ponudbo. Pri tem bodo nastajale sinergije, ki bodo odpravljale skupne probleme tako znotraj gospodarskih panog kot tudi med različnimi gospodarskimi panogami. Za sodelujoča podjetja se tako s tem povezanim procesnim optimiranjem ponuja priložnost, da v primerjavi z drugimi konkurenti dosežejo prednostni položaj v inovativnem pogledu.
Podrobnejše podatke o projektu NENA objavljamo na www.nena-network.net.