Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Zbirka znanja alpKnowhow

31.08.2006 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Znanje, ki je bilo zbrano v projektnem delu alpKnowhow, je sedaj dosegljivo na spletnem naslovu www.cipra.org/prihodnost , kjer si je za vsako od šestih vsebinskih sklopov mogoče ogledati delovno poročilo (v angleškem jeziku), primere dobre prakse in ustrezne strokovne publikacije. Poleg tega je pripravljeno sintetično poročilo z dvema prilogama, ki presega posamezne vsebinske sklope.
Kot rezultat večmesečnega dela, ki ga je v projektni fazi alpKnowhow opravilo približno 40 strokovnjakov iz vseh alpskih držav, so sedaj najpomembnejši produkti iz zbirke znanja dosegljivi tudi na spletnih straneh. Delovna poročila odražajo stanje znanj v posameznih vsebinskih kompleksih projekta "Prihodnost v Alpah", medtem ko informacije o najpomembnejših publikacijah in izkušnjah, pridobljenih v zglednih projektih iz vseh alpskih držav, potrjujejo izjave strokovnjakov. Na koncu so za vsako temo zbrana še številna priporočila strokovnjakov za uporabo znanja v praksi in pri raziskovanju. Sintetično poročilo povzema rezultate in zaključne ugotovitve iz vseh šestih tematskih sklopov, vsebuje pa tudi najpomembnejša ključna sporočila raziskovalne faze.
Na spletni strani je omogočeno iskanje vseh primerov uspešnih projektov in publikacij po državah in posameznih temah oz. vsebinskih sklopih. Projekti in publikacije so podrobno opisani in ocenjeni, v številnih primerih pa si lahko obiskovalci strani podrobne informacije in osnovne dokumente tudi presnamejo.
CIPRA je v obliki osnovnih informacij objavila tudi dokumente, ki vsebujejo merila za izbor znanja v projektu "Prihodnost v Alpah", in okvirne pogoje in scenarije ter glosar projekta in zbirko odprtih vprašanj (priloge k sintetičnemu poročilu).
V projektni fazi alpKnowhow pa niso bila zbrana le različna znanja in informacije, ki si jih je mogoče ogledati in presneti s spletne strani, temveč so bili med strokovnjaki vzpostavljeni tudi novi stiki. Osebne mreže so se razširile, tako da so vzpostavljeni tudi pogoji za dolgoročnejše sodelovanje. Analiza različnih tem projekta "Prihodnost v Alpah" - ta je potekala v manjših mednarodnih skupinah, ki jih je oblikovala CIPRA - je zahtevala premostitev nekaterih ovir: na koncu so bile jezikovne in kulturne bariere premagane, delovne metode usklajene, poiskane so bile tudi rešitve za učinkovito organiziranje skupinskega dela. Osrednjega pomena so bila tri dvodnevna srečanja, ki so članom posameznih skupin omogočila, da si med seboj izmenjajo informacije in izkušnje. Upamo lahko, da bo v trajno korist ne le znanje, pridobljeno v projektni fazi alpKnowhow, temveč tudi novi stiki, ki so jih med seboj vzpostavili strokovnjaki.
Projektna skupina se bo v projektnem delu alpService osredotočila na izvajanje in posredovanje zbranega znanja, kar bo tudi ključna tema našega informativnega biltena.