Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Novi dosje alpMedie o ekoloških omrežjih

06.04.2006 / alpMedia
7. in 8. novembra 2005 so se predstavniki osmih držav članic Alpske konvencije udeležili seminarja o vzpostavitvi ekološke mreže zavarovanih območij, na katerem so razpravljali o konkretnih možnostih za vzpostavitev vsealpske ekološke mreže.
Ob tej priložnosti je bila izražena pobuda, da bi v okviru alpMedie pripravili dosje o ekoloških omrežjih, ki bo vseboval pregled instrumentov, pomembnih pri vzpostavljanju ekoloških koridorjev na globalni, panevropski, evropski in nacionalni ravni. V obliki t.i. osnovnega dokumenta so tako zbrani strokovni prispevki, ki jih dopolnjujejo novice, spletne povezave ter informacije o publikacijah in prireditvah na omenjeno temo.
Ekološka omrežja so za Alpe zelo pomembna, saj je pestra krajina pogosto zelo razdrobljena, tako da so dragocena ekološka območja v krajini porazdeljena mozaično in brez povezav. Več kot 800 velikopovršinskih zavarovanih območij (več kot 100 ha), ki jih je evidentirala Mreža zavarovanih območij v Alpah, zagotavlja sicer ustrezno zatočišče večjemu številu alpskih rastlinskih in živalskih vrst, ne more pa zagotoviti varstva biotske raznovrstnosti alpskega prostora. Vzpostavitev tovrstne vsealpske ekološke mreže, pri kateri bi bila obstoječa zavarovana območja povezana s koridorji, je zato velikega pomena.
Osnovni dokument dosjeja obravnava akcijski načrt, ki so ga sprejeli v Johannesburgu, Alpsko konvencijo, direktivi o pticah in habitatih ter številne druge nacionalne pobude in njihovo vlogo v smislu pomembnih instrumentov ekološkega povezovanja na območju Alp. Kako bi tovrstne povezave konkretno izgledale v praksi, je orisano v zaključnem poglavju, ki predstavlja primere različnih projektov.
Dosje je nastal po zaslugi Mreže zavarovanih območij v Alpah in Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA), pa tudi zaradi podpore nemškega zveznega okoljskega ministrstva, ki je prevzelo stroške prevoda v nemški, francoski, italijanski, slovenski in angleški jezik.
Dosje je objavljen na spletnem naslovu:
ttp://www.cipra.org/sl/alpmedia/dossiers/13 (de/fr/it/sl/en)