Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Mreža alpskih podjetij: spodbujanje trajnostno usmerjenih podjetij

09.03.2006 / alpMedia
Deset partnerjev iz vseh alpskih držav si je v okviru projekta NENA zastavilo cilj, da bo vzpostavilo vsealpsko mrežo malih in srednje velikih podjetij in tako podprlo podjetja, katerih dejavnost je usmerjena v trajnostni razvoj. Ideja vsealpske mreže podjetij je nastala pri projektu Mednarodne komisije za varstvo Alp (CIPRA) "Prihodnost v Alpah".
Image caption:
V okviru projekta NENA so se med seboj povezala lesarska podjetja iz celotnega alpskega prostora. © CIPRA-International
Projekt NENA "Network Enterprise Alps - Enhancing sustainable development, competitiveness and innovation through SME and cluster co-operation" je bil konec februarja odobren v okviru programa Evropske unije INTERREG III B. Projekt, za katerega so zagotovljena sredstva v višini 2,38 mio. evrov, se bo zaključil februarja 2008.
Ključna vsebinska sklopa, na katera se osredotoča projekt NENA, sta na eni strani področje obnovljivih virov s poudarkom na oplemenitenju lesno predelovalne verige, energije iz obnovljivih virov in varčevanja z energijo pri gradnji pasivnih hiš, po drugi strani pa področje inovacij in tehnologije s poudarkom na upravljanju inovacij, nadaljnjem izobraževanju, procesnem optimiranju, certificiranju in upravljanju presečišč različnih področij.
Mreža NENA bo sodelujočim podjetjem olajšala izmenjavo strokovnega znanja, jih spodbujala k medsebojnemu sodelovanju, razvijala programe nadaljnjega izobraževanja in prispevala k boljši podobi podjetij. Prav tako bo mreža spodbujala nastajanje sinergij tako znotraj gospodarskih panog kot med različnimi gospodarskimi panogami.
NENA spodbuja trajnostni razvoj na območju Alp in pri tem upošteva socialne, ekološke in gospodarske interese. Z vključevanjem podjetij iz mestnih in podeželskih regij prav tako prispeva k zmanjševanju razkoraka med gospodarsko močnimi aglomeracijami in manj razvitimi območji.
Vodilni partner je Društvo za razvoj naravne in kulturne dediščine iz Vorarlberga v Avstriji, drugi partnerji pri projektu pa so krovna združenja, raziskovalne ustanove ter vladne in nevladne organizacije z različnih strokovnih področij iz vseh alpskih držav.