Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Evropski tovorni promet ne upošteva realnih stroškov

12.01.2006 / alpMedia
Evropski parlament je 15. decembra 2005 sprejel direktivo o evrovinjetah, kar so z velikim razočaranjem sprejele številne okoljske organizacije, kot npr. Evropska tranzitna pobuda. Zakonodajni postopek lahko ocenimo kot zaključen, saj so prometni ministri direktivo, ki je posledica kompromisa med Evropskim parlamentom in Svetom, sprejeli brez sprememb.
V cestnino tako tudi v prihodnje ne bodo vključeni zunanji stroški prometa, kot na primer stroški zaradi nastale okoljske škode ali okvar zdravja, in to kljub dejstvu, da je glede te problematike parlamentarni prometni odbor še v lanskem novembru zastopal razmeroma napredno stališče, ki pa ga je na pritisk Sveta ministrov pozneje spremenil. Komisija naj bi do leta 2008 predložila model za obračunavanje zunanjih stroškov, vendar pa ni nikakršnega zagotovila, da bo ta dejansko uveden.
Direktiva ne omenja ekološko utemeljene spodnje meje višine cestnine, iz plačila cestnine so v celoti izvzeti manjši tovornjaki do 12 ton. Šele od leta 2012 dalje bodo cestnino plačevali tudi tovornjaki, katerih teža presega 3,5 tone, pri čemer pa so že sedaj predvidene najrazličnejše izjeme.
Da bi se lahko zoperstavili problematiki izogibanja plačevanja cestnine z vožnjo po stranskih cestah, direktiva v prihodnje predvideva možnost uvedbe cestnine tudi na drugih cestah in ne le tistih v transevropskih mrežah. Tarife bodo poleg tega lahko diferencirane in predvideno je plačevanje do 25-odstotnega doplačila za vožnjo na okoljsko občutljivih območjih (gorski predeli, urbane aglomeracije). V omejenem obsegu bo možno določiti različno višino cestnine, npr. glede na posamezne EURO emisijske razrede in glede na vožnje podnevi ali ponoči oz. na letni čas. Namenska uporaba prihodkov ni predpisana.
Viri in nadaljnje informacije:
www.europarl.at/europarl/default (de)
www.europarl.eu.int/omk/sipade3?SAME (de/fr/it/sl/en)
www.ite-euro.com/de/newsletter_2005-73.htm (de/fr/it/en)