Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Razvoj policentričnega sistema poselitve v Vorarlbergu/Avstriji

06.12.2005
Ur. - Renska dolina v Vorarlbergu obsega 26 občin s skupno 226.000 prebivalci in ima tako za Dunajem najvišjo gostoto prebivalstva v Avstriji. Z nadregionalnega vidika gre za eno gospodarsko najmočnejših in najbolj dinamičnih območij v Avstriji. 73 odstotkov vorarlberškega regionalnega bruto proizvoda ustvarijo prav v Renski dolini.
Za poselitveno strukturo doline je že po tradiciji značilna razmestitev t.i. funkcij deželnega glavnega mesta na več lokacij, kar pomeni, da imajo deželni in zvezni upravni organi sedež v različnih občinah: v Bregenzu je sedež deželne vlade, deželnega gledališča, deželnega muzeja, tu sta doma festival in hiša umetnosti (Kunsthaus), v Dornbirnu je sedež Visoke strokovne šole, Inštituta za pospeševanje gospodarstva, doživljajske razstave "inatura", deželne športne šole in deželnega radia, v Feldkirchu so deželno sodišče, deželni konservatorij, Pedagoška akademija, gospodarska in delavska zbornica, gospodarske parke imajo mesta Lustenau, Götzis, Röthis in Rankweil, več občin tudi srednje in višje šole.
Taka razporeditev dejavnosti ustvarja dober izhodiščni položaj za uresničevanje zasnove razvoja policentričnega sistema poselitve, ki ga v Vorarlbergu dosledno izvajajo. V Renski dolini so namreč uvideli, da lahko v "prvi ligi" sodelujejo le z združenimi močmi.
Policentrični razvoj omogoča doseganje sinergijskih učinkov, s krajevnim povezovanjem pa táko raven ponudbe oziroma opremljenosti, ki je posamezni partnerji ne bi nikoli dosegli. Policentrični razvoj je kot pomembno vodilo in kriterij pri usmerjanju in uresničevanju regionalne politike za obdobje po letu 2006 opredelila tudi Evropska komisija

**************************************************************
Protokol o izvajanju Alpske konvencije o urejanju prostora in trajnostnem razvoju:
2. clen: […]pogodbenice bodo zagotovile potrebne okvirne pogoje, ki bodo omogocili
b): uresnicevanje posebne regionalne strategije in pripadajoce strukture,
c): zagotavljanje solidarnosti med teritorialnimi skupnostmi z ucinkovitimi ukrepi na državni ravni.