Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Projekti za gradnjo baznih predorov - veliko načrtov, veliko vprašanj

22.09.2005 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
V Švici bodo bazni predor pod Lötschbergom za železniški promet odprli že leta 2007, gotthardski predor pa šele čez osem let. Omenjena projekta sta prva od cele vrste železniških projektov večjih razsežnosti.
Ur. - Bazni predori so danes zelo aktualna tema. V Švici in Evropski uniji potekajo pogajanja o napredku, financiranju in prioritetah gradnje posameznih predorov. Na ravni EU so bili julija 2005 imenovani tudi koordinatorji za projekte TEN-V (transevropsko omrežje - promet), ki bodo zadolženi za pospeševanje pogajanj in sprejemanje odločitev, posredovanje med posameznimi državami in objavljanje letnih poročil o trenutnem stanju posameznih projektov.
Švica v prednosti pri gradnji nove železniške alpske transverzale (NEAT)
Nova železniška alpska transverzala (NEAT) obsega več projektov: dolžina lötschberškega predora bo na relaciji Frutigen - Raron znašala 34,7 km. Dela potekajo po načrtu, preboj predora so proslavili 28. aprila 2005. Predor bodo za promet verjetno odprli leta 2007. Stroški projekta znašajo 2,7 milijarde evrov.
Dolžina gotthardskega baznega predora na relaciji Erstfeld - Bodi znaša 57 km. Z geološkega vidika občutljivo območje trenutno ovira napredovanje gradnje in lahko ogrozi njeno dokončanje, ki je sicer predvideno za leto 2015 (prvotno leta 2012). Z dodatnimi stroški v višini 1,1 milijarde evrov za zagotavljanje varnosti, tehničnih potreb itd. so skupni stroški projekta trenutno ocenjeni na 5,2 milijarde evrov.
15,4 km dolg bazni predor Ceneri na relaciji Camorina - Vezia je južni priključek k gottharskemu baznemu predoru. Skupni stroški so ocenjeni na 1,3 milijarde evrov. Pripravljalna dela se bodo začela jeseni, gradnja dveh enosmernih cevi pa leta 2007. Predvidoma bodo predor odprli ne prej kot leta 2016.
Gradnja baznega predora pod Zimmerbergom na relaciji Nidelbad - Zug, ki je severni priključek k gottharskemu baznemu predoru, je do nadaljnjega preložena. Še enkrat bo opravljena analiza potreb po kapacitetah, ki bo najkasneje leta 2008 predložena švicarskemu parlamentu v obravnavo. Celotni stroški projektov NEAT so narasli z 10,2 na 13 milijard evrov. Poleg reorganizacije sklada za financiranje infrastrukture javnega prometa (FINÖV) bo treba najkasneje leta 2007 poskrbeti tudi za dodatne kredite.
Brennerski bazni predor - prednostna naloga EU ...
Gradnjo 56 km dolgega baznega predora na relaciji Innsbruck (Avstrija) - Franzensfeste (Italija), ki je sicer prednostna naloga EU, naj bi zaključili šele leta 2015. Predvideno je, da se bo gradnja poskusnega rova, ki bo stala okoli 430 milijonov evrov, začela v letu 2006. Po trenutni oceni naj bi stroški gradnje samega predora znašali med 5,4 in 15 milijardami evrov, sicer pa bo višina sredstev, ki jih bo za gradnjo prispevala EU, odvisna od pogajanj o proračunskem okviru za obdobje 2007-2013, ki pa se bodo začela šele leta 2006.
Za južni priključek na relaciji Verona-Fransensfeste se bodo kapacitete povečale do konca leta 2006, postopna gradnja nove proge pa je načrtovana sočasno z gradnjo baznega predora. Prvi odsek severnega priključka (Baumkirchen-Kundl/Radfeld) bo dokončan leta 2011. Za drugi del severnega zaključka je do konca leta 2005 pričakovati posodobljeno oz. dopolnjeno študijo o izvedljivosti, ki je bila izdelana leta 1993. Celotni stroški gradnje severnih priključkov so ocenjeni na 12 milijard evrov.

... in prva prioriteta za predor na relaciji Lyon-Torino
Bazni predor na relaciji Lyon-Torino sestavljata dva dela: 52 km dolg predor na progi med francoskim Saint-Jean-de-Maurienne in italijansko dolino Susa. Projekt je za svojo prednostno nalogo določila tudi Evropska komisija. Leta 2007 naj bi bile opravljene študije o projektu in sprejeta odločitev o njegovi gradnji. Predvideno je, da bi se pripravljalna dela se začela leta 2009, gradnja pa zaključila leta 2020. Za prvo fazo del je trenutno predvidenih 555 milijonov evrov. Poročilo "Rapport de l'audit sur les infrastructures", ki ga je uredil Pascale Pilard, navaja, da so predvideni celotni stroški, ki naj bi znašali 12,5 milijard evrov, ocenjeni občutno prenizko. Gradnja se financira iz javnih sredstev in višina sredstev je med drugim odvisna tudi od proračunskih pogajanj EU leta 2006.
Negotova tudi gradnja predora pod Semmeringom
Do leta 2008 naj bi bile pripravljene še podrobne študije za projekt gradnje novega predora pod Semmeringom, ki naj bo dolg 30 km in bo potekal od Gloggnitza do Mürzzuschlaga. Pri Zveznih avstrijskih železnicah predvidevajo, da bi se gradnja začela leta 2010 in zaključila leta 2016, kar pa je po mnenju strokovnjakov popolnoma nemogoče. Predračun stroškov znaša 1,25 milijard evrov. Tako kot pri brennerskem predoru in predoru na relaciji Lyon - Torino pa tudi v tem primeru poteka razprava o modelu javno-zasebnega partnerstva. Če se bo gradnja resnično začela, torej še ni odločeno - še naprej ostajajo na voljo tudi druge možnosti.