Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Opazovanje vesolja kot podpora pri obvladovanju tveganj na območju Alp

14.07.2005 / alpMedia
Doseči učinkovitejše obvladovanje tveganja za nastanek zemeljskih in snežnih plazov, blatnih tokov, poplav in drugih naravnih nesreč v alpskih regijah s pomočjo uporabe satelitskih sistemov je poglavitni cilj novega raziskovalnega projekta "Alpine Safety, Security and Informational Services and Technologies" (ASSIST), ki se izvaja v okviru evropske pobude za sistem globalnega opazovanja okolja in varnosti Global Monitoring for Environment and Security (GMES).
Pri projektu sodeluje sedem partnerjev iz Avstrije, Italije, Nemčije in Švice, ki bodo izdelali in tudi preizkusili zasnove, ki jih bo mogoče razširiti na podobne primere. S tem bodo ustvarili in med seboj povezali podatke, pomembne za napovedovanje in obvladovanje tveganj pri naravnih nesrečah. Projekt se sicer osredotoča na območje Alp, vendar pa bo mogoče rezultate uporabiti tudi pri drugih gorskih regijah - samo na območju Evropske unije zavzemajo gorske regije okoli 30 odstotkov celotnega ozemlja, kjer danes živi približno 30 milijonov ljudi.
Projekt bo torej zagotavljal podatke, ki jih bodo izvajalci pridobivali pri satelitskem opazovanju Zemlje na podlagi kombinacije obstoječih aeroposnetkov s podatki iz meteoroloških opazovalnih sistemov. Tako bo mogoče na novo vzpostaviti ali nadalje razvijati integrirane varnostne in informacijske sisteme za območje Alp. Predvideno je, da se bodo za ustrezno obvladovanje konkretnega tveganja določeni objekti, npr. policijske in gasilske postaje, bolnišnice, postaje za reševanje iz zraka itd., razvili v tako imenovana storitvena središča, ki bodo delovala neodvisno. Sama bodo tudi sposobna pridobivati satelitske surove podatke (npr. pri satelitskem opazovanju) in jih nato obdelati za potrebe dnevnega napovedovanja tveganj in obvladovanja kriznih situacij, tesno pa bodo sodelovala tudi z drugimi primerljivimi centri.
Evropska komisija je za projekt ASSIST v okviru prednostnega področja letalske in vesoljske industrije zagotovila sredstva v višini 1,1 mio. evrov. Po eni strani želi tako povečati varnost gorskega prostora, po drugi strani pa tudi okrepiti konkurenčnost evropske GMES industrije.
Viri in nadaljnje informacije: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction (de/fr/en); http://dbs.cordis.lu/fep-cgi (de/fr/it/en)