Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Pohvala in graja - rezultati ankete o informativnem biltenu CIPRA-Info

01.07.2005 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
V zadnji številki smo vas prosili, da izpolnite priloženi anketni vprašalnik in nam tako zaupate svoje mnenje o informativnem biltenu CIPRA-Info. Najprej se seveda vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali pri naši anketi, najlepše zahvaljujemo.
Prek spletne strani in po pošti smo prejeli 136 izpolnjenih vprašalnikov. V nadaljevanju sledi kratek povzetek rezultatov:
64 odstotkov bralcev ocenjuje vsebinsko oz. strokovno kakovost člankov kot dobro, 28 odstotkov kot zelo dobro, 66 odstotkom se zdi novinarska kakovost člankov dobra, 20 odstotkom zelo dobra. Vprašali smo vas tudi, katera vsebinska področja so v biltenu prepogosto ali premalo obravnavana. Le 44 sodelujočih meni, da je prepogosto obravnavana ena tema - tukaj prednjači politika. 102 vprašana si želita več informacij o določenih temah, najpogosteje je navedena ekologija. S porazdelitvijo rubrik v biltenu je večina zadovoljna, prejeli pa smo tudi številne predloge za nove teme in rubrike, npr. bibliografija, poročila o uspehih in neuspehih okoljske politike ali intervjuji, če omenimo le nekatere. 89 bralcev meni, da bi bilo objavljanje komentarjev strokovnjakov smiselno, 21 se to ne zdi potrebno. Pri oceni grafične podobe biltena se je pokazalo naslednje: 27 sodelujočim se zdi, da so potrebne spremembe, 95 se ne zdi pomembno, da bi morale biti notranje strani v barvah, 86 pa grafično podobo ocenjuje kot dobro. Številni anketirani so izrazili željo, da bi bili slikovno gradivo in grafični prikazi večji in v barvah. 66 bralcev je izrazilo pripravljenost, da bilten plačujejo. Skoraj polovica od tistih, ki so izpolnili anketo, si izvod biltena deli z drugimi bralci, skoraj tretjina pa izvod daje na razpolago tudi drugim (npr. na prireditvah, ob sprejemih, v knjižnicah itd.).

Kaj sledi z naše strani?
Pridobljene podatke, zlasti številne namige in pripombe, bomo vključili v razpravo, kakšna naj bi bila prenovljena podoba naše organizacije. CIPRI želimo namreč zagotoviti enoten nastop in med seboj uskladiti tudi vse druge njene medije, ne nazadnje z grafičnega vidika. Upravni odbor, poslovodstvo in nacionalni odbori CIPRE bodo v več fazah pripravili novo zasnovo biltena in jo predstavili na začetku prihodnjega leta.