Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

CIPRA-Avstrija: stičišče delovanja za varstvo Alp

20.12.2004 / CIPRA Österreich
Na začetku julija prihodnje leto bo CIPRA-Avstrija organizirala slavnost ob tridesetletnici obstoja in ob tej priložnosti predstavila usmeritve delovanja za naslednje petletno obdobje. V celoti si CIPRA-Avstrija prizadeva delovati kot stičišče trajnostno usmerjene vseavstrijske alpske politike.
CIPRA-Avstrija je bila ustanovljena leta 1975. Organizirana je kot krovna organizacija. Avstrijska posebnost se kaže v tem, da so članice CIPRE-Avstrija poleg podpornih nevladnih organizacij na področju Alp tudi vse avstrijske zvezne dežele. Nevladne organizacije so:

- Prijatelji narave Avstrija,
- Avstrijsko združenje za varstvo Alp,
- Avstrijska planinska zveza,
- Avstrijska gozdarska zveza,
- Avstrijska zveza za varstvo narave,
- Avstrijski turistični klub,
- Centralni organ avstrijskih deželnih lovskih zvez
- Združenje avstrijskih speleologov.

Zaradi take ureditve lahko CIPRA-Avstrija igra vlogo informacijske in komunikacijske platforme za alpska vprašanja v celoti, zlasti še za najrazličnejše zadeve, povezane z Alpsko konvencijo, kar ji zagotavlja mesto enega osrednjih akterjev v Alpah.
Predsednik CIPRE-Avstrija je Norbert Weixlbaumer, strokovnjak za družbeno geografijo na Univerzi na Dunaju, direktorica je Birgit Karre, po poklicu biologinja, Stefan Cuypers, pravnik, pa vodi Urad Alpske konvencije pri CIPRI-Avstrija v Innsbrucku. CIPRA-Avstrija je kot samostojno področje organizirana v Okoljskem krovnem združenju.

Od podnebnih sprememb do širitve smučarskih območij
Poleg Alpske konvencije, ki je ključno področje delovanja, so pomembne naloge CIPRE-Avstrija tudi zavzemanje za izredno aktualne alpske teme, obveščanje javnosti in odnosi z javnostmi. Za oblikovanje ključnih vsebin je bila v avstrijskem odboru CIPRE ustanovljena delovna skupina, ki jo sestavljajo po en predstavnik iz vsake dežele in nevladnih organizacij ter predstavnik Urada Alpske konvencije in sekretariata. Trenutno je v pripravi področje podnebnih sprememb na območju Alp, ki bo na programu prihodnje leto.
Namen je razviti razpravo o problematiki segrevanja podnebja in njegovih posledic na lokalni ravni neposredno v lokalnih skupnostih in te podpirati pri oblikovanju strategij za reševanje tovrstne problematike. Prizadevanja pri tem ne bodo usmerjena le v sodelovanje z Omrežjem občin "Povezanost v Alpah", temveč tudi z drugimi odbori CIPRE in partnerskimi organizacijami. Prav tako pomembno delovno področje je popisovanje širitev smučišč na območju Alp.

Urad Alpske konvencije - informativno stičišče v Innsbrucku
Za poglavitno težišče delovanja CIPRE-Avstrija, ki ga predstavlja Alpska konvencija, je bil v Innsbrucku, sedežu Stalnega sekretariata Alpske konvencije, ustanovljen Urad Alpske konvencije. Njegova naloga je podpreti proces izvajanja Alpske konvencije in vseh pripadajočih protokolov v Avstriji.
Protokoli so Austriji začeli veljati 18. 12. 2002, s tem pa se je težišče delovanja Urada Alpske konvencije usmerilo v prizadevanja za njihovo dejansko kot tudi pravno izvajanje na celotnem območju veljavnosti Alpske konvencije. Komunikacija s sodelujočimi institucijami in območnimi skupnostmi javnega prava, odnosi z javnostmi in mediji, pravne ekspertize ter stališča o zakonodajnih in uradnih postopkih naj bi pripomogli, da bi javnosti približali in jo seznanili s tistimi dogovori, ki so bili sklenjeni na podlagi Alpske konvencije in imajo vlogo pravno zavezujočih instrumentov oblikovanja za trajnostni razvoj.
V Uradu Alpske konvencije bodo informacije, ki jih potrebujejo za spodbujanje izvajanja vsebin izvedbenih protokolov v smislu lastnih interesov, dobili tudi zainteresirani alpski prebivalci ter organizacije za varstvo narave in zdravstveno varstvo. Urad izdaja štirikrat letno tudi časopis "Alpska konvencija: vprašanja - odgovori - perspektive", ki obvešča o aktualnem razvoju na nacionalni in mednarodni ravni.
Priključitev prostorov Urada Alpske konvencije CIPRE-Avstrija strokovnemu oddelku za prostorsko planiranje in varstvo narave pri Avstrijski planinski zvezi v Innsbrucku pa je omogočila, da lahko urad na vseh bistvenih področjih enakovredno deluje pri reševanju zadev, ki se nanašajo na Alpsko konvencijo.

Vse informacije o dejavnostih CIPRE-Avstrija na spletnem naslovu www.cipra.at .