Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Mešani rezultati 8. alpske konference

20.12.2004 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
CIPRA je razočarana nad dejstvom, da alpske države niso pokazale pripravljenosti za izdelavo pravno zavezujočega protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju prebivalstva in kulture. Glede področja prometa pa so okoljski ministri alpskih držav Bruslju poslali jasne zahteve.
Na 8. alpski konferenci, ki je 16. novembra potekala v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji, so prvič sprejeli večletni akcijski program Alpske konvencije, ki vsebuje smernice za izvajanje dejavnosti v naslednjem šestletnem obdobju. Skoraj vsi ministri so v svojih nagovorih tudi izrazili zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb in posledic, ki jih bodo te imele za Alpe. Predsedstvo Alpske konference je od Nemčije za naslednji dve leti prevzela Avstrija. Prav tako CIPRA obžaluje, da se okoljski ministri alpskih držav niso uspeli zediniti o izvolitvi naslednika začasnega generalnega sekretarja g. Noëla Lebela. Kandidat, ki ga je podpirala večina držav, ni bil izvoljen, ker sta dve državi uporabili veto.

Protokol o prebivalstvu in kulturi doživel le delni uspeh
Namesto pravno zavezujočega protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju prebivalstva in kulture so okoljski ministri alpskih držav sklenili, da bodo na to temo pripravili zgolj deklaracijo. CIPRA je razočarana, saj interesi prebivalstva tudi v prihodnje ne bodo na enakovredni ravni kot področje okolja in gospodarstva z devetimi pravno zavezujočimi protokoli o izvajanju Alpske konvencije - med drugim - na področju varstva narave, prometa in turizma. Zagotavljanje lokalne oskrbe na podeželju se zaradi tega v Alpski konvenciji obravnava ravno tako mačehovsko kot zagotavljanje ugodnih možnosti za izobraževanje in nadaljnje usposabljanje ali nadaljnji razvoj regionalne arhitekture. CIPRA vidi v protokolu o kulturi tudi priložnost za intenzivnejše vključevanje prebivalstva v izvajanje Alpske konvencije, kar bi alpskemu procesu dalo nov zagon.
Alpska konferenca je zagovornike pravno zavezujočega protokola podprla v tem oziru, da bo deklaracijo, ki jo je sedaj treba pripraviti, preveril odbor za preverjanje izvajanja Alpske konvencije. Pogodbenice bodo torej vendarle morale poročati, kaj so konkretno storile na tem področju.

Deklaracija o prometu - jasen namig Bruslju
Okoljski ministri so nadalje sprejeli deklaracijo o prometu. Zaradi nezadržnega naraščanja zlasti tovornega prometa pa se CIPRA ne more strinjati z oceno, ki so jo podali ministri, češ da se je prometna politika v vseh alpskih državah "razvijala v pozitivno smer": samo obseg težjega tovornega tranzitnega prometa prek Brennerja se je od začetka leta povečal za 20 %. Ravno tako CIPRA ne more razumeti prepričanja okoljskih ministrov, da naj bi zaradi začetka obratovanja novih železniških predorov v veliki meri "takoj" prišlo do preusmeritve prometa na železnico. Brez spremljajočih ukrepov prometne politike, kot je npr. uvedba takse za težji tovorni promet na evropski ravni, gradnja nove infrastrukture v glavnem ne bo dosegla namena. CIPRA zato izraža bojazen, da je osredotočenost na infrastrukturne projekte večjih razsežnosti pravzaprav odvračanje od nujno potrebnih ukrepov, ki bi bili takoj izvedljivi.
Nasprotno pa je pomembna izjava ministrov o nameri, da bo treba za težji tovorni promet v prihodnje upoštevati tudi eksterne stroške in jih zaračunati. Določen del cestne takse bo treba uporabiti tudi za železniško infrastrukturo. Tu se bo pokazalo, ali bodo alpske države v bližnji prihodnosti nastopile enotno in v Bruslju svoje zahteve uveljavile uspešneje kot doslej.

Nezadostno vključevanje regij in občin v proces izvajanja
CIPRA je prepričana, da se bo Alpska konvencija v praksi uveljavila le v primeru, če bo razpoznan njen pomen na regionalni in občinski ravni, zato je CIPRA ministre pozvala, naj k izvajanju Alpske konvencije občine in regije pritegnejo v večji meri. Alpska konvencija doslej ni razpolagala s skladom, ki bi lahko podprl delovanje mrež in izvajanje projektov. Ustrezne pobude so redke. CIPRA zato zahteva, da se zagotovijo finančna sredstva, s katerimi bo mogoče uresničevati Alpsko konvencijo.