Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Od "Alp za prihodnje generacije" do "Prihodnosti v Alpah"

20.12.2004 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
V okviru Alpskega tedna 2004 v Kranjski Gori je CIPRA predstavila nov projekt "Prihodnost v Alpah" - pogoji za to skorajda ne bi mogli biti idealnejši, saj je cilj projekta nadaljevati tam, kjer je konferenca naletela na svoje meje.
Iz zaključnih besed, ki jih je bilo slišati na Alpskem tednu, je razvidno, da je povezovanje izkušenj in znanja prek nacionalnih in strokovnih meja velika nuja.

Spodbujanje dialoga med znanostjo in prakso
Michael Vogel, predsednik Mreže zavarovanih območij v Alpah, je spregovoril o velikem pomenu, ki ga imajo zbiranje in vrednotenje znanja ter njegova uporaba. Predsednik Omrežja občin "Povezanost v Alpah" Rainer Siegele je poudaril, da je treba za bodoča srečanja zbrati več informacij o tem, kako uporabiti rezultate znanstvenega dela v praksi. Znanstvene raziskave bodo tako morale biti v večji meri usmerjene v uporabnost, rezultati pa predstavljeni vsem tistim, ki delujejo v praksi.
Dominik Siegrist, novoizvoljeni predsednik CIPRE-International, se je zavzel za vsealpsko sodelovanje v obliki "mreže mrež", kot je bilo predlagano na konferenci. To bi lahko bil temeljni kamen za načrtovanje skupne prihodnosti v Alpah.

Odprtost za nove pristope
Roland Psenner iz Znanstvenega komiteja za preučevanje Alp je opozoril, da je tovrstna skupna prireditev učinkovito sredstvo za spodbujanje izmenjave izkušenj med različnimi pristopi in kulturami. Tudi pogled na druga gorska območja je lahko pri tem zelo koristen. Skupaj z akterji bo treba poiskati nove rešitve. Alpe potrebujejo za uresničitev realističnih ciljev utopičen pristop, pri čemer kompleksnost Alp ne more biti ovira, temveč prednost.
Marjeta Keršič je kot opazovalka na konferenci poudarila, da je samostojno odločanje predpogoj za dostop do informacij. Za to pa so potrebne mednarodne povezave ter izmenjava izkušenj in znanja na vseh ravneh, tudi z lokalnim prebivalstvom.
Ruggero Schleicher-Tappeser, namestnik generalnega sekretarja Alpske konvencije, je poudaril, da je treba razpravljati o vprašanjih, kakšno prihodnost želimo za Alpe, kateri so elementi, ki opredeljujejo identiteto Alp, in katere so skupne značilnosti, ki dajejo podlago za učinkovitejše sodelovanje na območju Alp.

Sistematizirati izmenjavo informacij
Bolje ne bi mogli preiti na projekt "Prihodnost v Alpah", ki ga bo CIPRA naslednja tri leta izvajala s sredstvi sklada MAVA: Vse te zaključne misli so namreč pokazale, da je cilj Alpske konvencije, da bi za eno mizo zbrali predstavnike občin, zavarovanih območij, upravnih organov ter nevladnih organizacij, znanosti in politike, popolnoma pravilen. Istočasno tak štiridnevni dogodek trči ob svoje meje; možnosti izmenjave so omejene na krajše razgovore in okrogle mize.
Na tej točki pa začenja svojo vlogo igrati projekt "Prihodnost v Alpah". Izmenjava se bo sistematizirala in institucionalizirala. Kdor ima vprašanje ali problem, naj pomoč poišče pri ustrezni službi. Znanstvena spoznanja bodo predstavljena kakovostno in v več jezikih, znanje pa bo tistim, ki ga potrebujejo v praksi, posredovano na način, ki bo ustrezal njihovim potrebam.

Povezovanje se je začelo
V ta namen je v okviru projekta "Prihodnost v Alpah" predvidena vrsta dejavnosti, npr. postavitev spletne strani, podprte z zbirko podatkov, izdaja Tretjega poročila o Alpah ter organizacija seminarjev in konferenc, na katerih si bodo udeleženci lahko izmenjevali izkušnje in se učili drug od drugega.
Na začetku tovrstnih projektov so ljudje. Osrednja skupina, ki vodi projekt, se bo seveda aktivno povezovala z akterji v različnih alpskih državah. Prvo srečanje v Milanu je prineslo številne informacije o različnih kulturnih pristopih in potrebah, prav tako so bili že vzpostavljeni novi stiki. Druga srečanja v alpskih državah bodo zagotovo poskrbela, da bo lahko projekt že od samega začetka deležen čim širše podpore.