Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Mreža gozdarske stroke za območje Alp

24.02.2005 / alpMedia
Predstavniki 19 organizacij in ustanov iz sedmih alpskih držav, ki delujejo na področju gozdarske stroke, so 16. februarja v Vaduzu (Lihtenštajn) začeli izvajati projekt "KnowForAlp" v okviru pobude Skupnosti INTERREG IIIB.
Namen projekta je vzpostavitev vsealpske mreže lastnikov gozdov in gozdarskih strokovnjakov, ki bo omogočala obširno izmenjavo in pretok znanja. Gozdarske nacionalne in raziskovalne ustanove, nacionalne gozdarske službe, združenja lastnikov gozdov in druge nevladne organizacije, ki so članice partnerskega omrežja, si bodo tako prizadevale uresničevati skupne pobude prek državnih in jezikovnih mej.
Poleg 400 znanstvenikov bodo v strokovni mreži sodelovale številne skupine uporabnikov, tako da bodo pri prenosu znanja upoštevani interesi lastnikov gozdov, vseh, ki se z gozdom neposredno ukvarjajo in drugih skupin, ki so povezane z gozdom.
"Središče dogajanja" zavzema v projektu "KnowForAlp" spletni portal www.waldwissen.net, kjer bodo v več jezikih na razpolago strokovna znanja in aktualne informacije o upravljanju gozdov. Poleg tega bodo na transnacionalni ravni nastajale in se uresničevale skupne oblike izobraževanja in izpopolnjevanja, na razpolago bo tudi svetovalna služba.
Spletni portal waldwissen.net je začel delovati sredi februarja, temelji pa na strokovnem znanju, ki se razvija v različnih državah. Vse informacije so za objavo ustrezno urejene in javno dostopne, posebna pozornost je posvečena nadzoru kakovosti. Trenutno je večina prispevkov v nemškem jeziku, jeseni 2005 pa bodo članki, ki so pomembni na nadregionalni ravni, dostopni tudi v francoskem, italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku. V naslednjih treh letih naj bi portal vseboval več tisoč enot gradiva.
Pobudniki portala waldwissen.net so prepričani, da je projekt šele začetek širšega razvojnega procesa, in upajo, da bodo pri projektu aktivno sodelovali tudi drugi zainteresirani zunaj alpskega območja. Spletni portal naj bi prerasel v vseevropsko informacijsko in komunikacijsko platformo za gozdarsko stroko.
Vir in nadaljnje informacije: Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft www.waldwissen.net (de/fr/it/sl/en)