Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Prebivalstvo in kultura so del Alp

31.10.2000 / CIPRA Internationale Alpenschutzkommission
Pri oblikovanju Alpske konvencije je bilo področju "prebivalstvo in kultura" priznano prednostno mesto. Danes pa je od tega ostalo le malo. Sedaj naj sicer za to področje morda ne bi pripravili protokola, ustanovili pa naj bi vsaj delovno skupino.
Alpska konvencija je bila formulirana kot "okvirna konvencija", kar pomeni, da je bil določen le grob okvir, o najpomembnejših temah pa so bila oblikovana bistvena stališča. Podrobnosti naj bi obravnavali protokoli za izvedbo konvencije. V drugem odstavku 2. člena konvencije so navedena področja delovanja, za katera je predviden protokol: gorski gozd, varstvo tal, energija, promet, urejanje prostora itd., vseh protokolov je dvanajst. In čisto na začetku kot "črka a)" je navedeno področje "prebivalstvo in kultura" (glej okvirček).
Podpisanih je sedem protokolov, osmi je pripravljen za podpis, protokola o prebivalstvu in kulturi pa v Alpski konvenciji do danes še vedno ni in to kljub t.i. "pole position", ki ga zavzema v 2. členu tega dokumenta. CIPRA je zato pripravila dokument, ki poudarja sprejetje takega protokola. Besedilo je predstavljeno na spletni strani CIPRE (www.cipra.org) pod geslom "Alpska konvencija/ Stališče CIPRE o Alpski konvenciji", naročite pa ga lahko tudi pri CIPRI. Inštitut za narodopisje in kulturni razvoj v Innsbrucku je v sodelovanju z organizacijo Pro Vita Alpina o tej temi prav tako pripravil obsežen dokument.

Zahteva po kulturni raznolikosti in kakovosti življenja
Protokol o prebivalstvu in kulturi mora biti namenjen neposredno prebivalcem Alp - v središču je človek. Brez takega protokola ostaja trajnostni trikotnik iz Ria nedokončan, to pa je skrajno neugodno in neprimerno za alpske prebivalce.
Regionalna identiteta se razvije prek poglobljenega ukvarjanja z naravno in kulturno dediščino ter razvojem perspektiv regije za prihodnost. Cilj takega protokola mora torej biti vzpostavljanje vezi med kulturami znotraj alpskega prostora in prek njega. Raznolikost je treba spodbujati v skupnem okviru. Kultura se ne sme končati pri tradiciji in običajih, temveč mora biti dinamičen proces, ki je usmerjen v prihodnost. Zato pa mora protokol o prebivalstvu in kulturi vsebovati perspektive za prihodnost, biti mora dinamičen in obravnavati Alpe kot odprto strukturo.
Protokol mora v enaki meri upoštevati družbenogospodarske in družbenokulturne vidike. Cilj je seveda ohranjanje in nadaljnji razvoj naravne in kulturne dediščine, zagotavljanje eksistenčne osnove za prebivalstvo ter ustvarjanje čim boljše kakovosti življenja za prebivalce. To kaže, kako zelo velik je pomen vseobsegajočega pojma trajnosti.

Predvidena delovna skupina
Na podlagi omenjenega dokumenta CIPRE je švicarsko predsedstvo Stalnemu odboru predlagalo, da se za to temo ustanovi posebna delovna skupina. Cilj naj (še) ne bi bil izdelava besedila za protokol, za katerega je CIPRA že predložila zelo obsežne predloge, temveč naj bi v glavnih potezah prikazali predvsem način ravnanja in strukturo morebitnega protokola. Na 17. zasedanju Stalnega odbora v Locarnu se je pokazala bojazen držav, da ne bi prebivalstvo zaradi preobsežnih zahtev takega protokola le-tega odklonilo.

Vir: CIPRA Info 58, www.cipra.org/sl/alpmedia/publikacije/885