Predstavništva CIPRE

Osebna orodja

  Iskalni filter  

Novice

Obsežna raziskava o gorskih območjih v Evropi

08.04.2004 / alpMedia
Evropska komisija je pred kratkim objavila rezultate raziskave o gospodarskem in socialnem položaju gorskih območij v Evropi. V raziskavi so bile opravljene temeljite analize gorskih območij v 29 evropskih državah, med drugim v dosedanjih in desetih novih državah članicah EU ter v Švici.
Kot ugotavlja raziskava, se razmere na različnih gorskih območjih med seboj zelo razlikujejo, čeprav se soočajo s številnimi podobnimi težavami, kot so nizka gostota prebivalstva, težja dostopnost in sorazmerno visoki stroški infrastrukturnih objektov. EU bi lahko prispevala k boljši povezanosti teh območij, ko bi se teh problemov lotila s ciljnimi strategijami.
Po kriterijih, na katerih temelji raziskava, se približno 40 % celotne površine analiziranih držav prišteva h gorskim območjem, na katerih živi skoraj 20 % celotnega prebivalstva. Približno 60 % celotnega prebivalstva živi na gorskih območjih ali v bližini teh območij. Na večini gorskih območij, ki so bila predmet analize, je proces depopulacije intenzivnejši kot v nižinskih predelih. Temu nasprotno pa je za obširne predele alpskega sveta značilna demografska rast. Raziskava ugotavlja, da je gospodarstvo na evropskih gorskih območjih izredno raznovrstno. Čeprav sta tako kmetijstvo kot tudi gozdarstvo za gospodarstvo in kulturno identiteto pogosto življenjsko pomembni dejavnosti, je stopnja zaposlenosti na splošno višja zlasti v storitvenem sektorju.
Raziskava daje pregled tudi nad številnimi političnimi pobudami, kot so npr. sektorske politike, strategije o spodbujanju razvoja ter številne transnacionalne politike in instrumenti, npr. Alpska in Karpatska konvencija. Nove informacijske in komunikacijske tehnologije omogočajo na številnih gorskih območjih nove razvojne možnosti, v veliko korist pa sta seveda lahko usklajevanje in izmenjava izkušenj med regijami in državami.
Vir in celotno besedilo 200 strani obsegajoče raziskave v angleščini na spletnem naslovu: http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p (en)